Bezpečná komunita

Bezpečná komunita – komunita je náš domov je dlhodobý vzdelávací projekt zameraný na deti a rodičov so zapojením širokej verejnosti, ktorý pomáha uvedomiť si riziká ohrozenia života a predchádzať im. Cieľom je naučiť deti ako predchádzať rizikám a uvedomiť si nebezpečné situácie. Obsahovou náplňou projektu sú vzdelávacie aktivity na tému bezpečnosti v materských školách a základných školách, podujatia pre deti s témou bezpečnosti a výtvarné súťaže pre deti vyhodnocované a oceňované cenami v okresných, krajských kolách a v celoštátnom finále.

V máji 2007 odštartoval prvý ročník zameraný na budovanie vzťahov s verejnosťou. V školskom roku 2007/2008 sme sa zamerali na 5-6-ročné deti a ich prevenciu voči nebezpečným situáciám nielen v cestnej premávke, ale vôbec v prostredí, kde deti žijú. Partnermi projektu boli Združenie miest a obcí Slovenska a Policajný zbor Slovenskej republiky.

Prejsť na stránky Bezpečnej komunity www.bezpecnakomunita.com.

Tlačové správy