Bezpečná komunita

Bezpečná komunita bol vzdelávací projekt zameraný na deti a rodičov so zapojením širokej verejnosti. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít a výtvarnej súťaže sme upozorňovali na riziká ohrozenia bezpečnosti detí a na spôsoby, ako im predchádzať.

Projekt Bezpečnej komunity sme realizovali v roku 2007 spolu s partnermi – Združením miest a obcí Slovenska a Policajným zborom Slovenskej republiky.

Smiling Kids

Smiling Kids bol pokračovateľom projektu Bezpečná komunita. V roku 2008 sme v pôvodnom projekte urobili zopár zmien. Ich súčasťou bol aj nový názov a priblížili sme sa aj ďalšej vekovej skupine detí, nakoľko sme zapojili všetky ročníky základných škôl.

Smilling Kids

A keďže sú úrazy detí pálčivým problémom, zamerali sme sa na ich prevenciu. Aby sme čo najlepšie identifikovali kritické body – teda to, kde a prečo najčastejšie dochádza k úrazom žiakov základných škôl – pripravili sme anketu. Následne mohli všetky prihlásené základné školy pokračovať v druhej – interaktívnej výchovnej fáze projektu. S pomocou metodických príručiek určených pre najrizikovejší ročník pedagógovia rozšírili vzdelávací proces o úrazovú prevenciu.

Sledujte nás na sociálnych sieťach