Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom

Program Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom podporujeme už od roku 2013. Jeho cieľom je budovanie komunít, ktoré zohľadňujú potreby detí a mladých ľudí, pýtajú sa na ich názory a umožňujú im spolupodieľať sa na plánovaní a realizácii aktivít v komunite. Na programe Nadácie pre deti Slovenska je nám sympatické, že dáva priestor na formovanie osobnosti dieťaťa a rozvíjanie jeho nadania nenásilnou a individuálnou formou, ktorá vedie k jeho prirodzenému osvojeniu si morálnych hodnôt a zodpovedného prístupu voči spoločnosti.

Súčasťou programu je vzdelávanie odborníkov v samosprávach – predstaviteľov a pracovníkov samospráv, mimovládnych organizácií, učiteľov, vychovávateľov, pracovníkov centier voľného času a pod. Tí do spolupráce povolávajú aj mladšie ročníky, ktoré spolupracujú na vytváraní komunity v prospech detí a mladých. Samozrejmosťou je ich zapojenie do tvorby verejných politík, ktoré sa ich týkajú a zdieľanie skúseností naprieč samosprávami.

Okrem podpory programu sa podieľame každoročne aj na ocenení Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom. Za rok 2018 ho získali mestá Kysucké Nové Mesto a Nové Zámky. Súčasťou ocenenia je aj finančný dar v hodnote 3 000 eur na ďalší rozvoj aktivít v prospech detí a mladých ľudí.

Viac o projekte

Ak poznáte mesto alebo obec, ktoré si ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom zaslúžia, môžete ich nominovať tu.

Sledujte nás na sociálnych sieťach