Školák

Komplexná ochrana vášho dieťaťa počas 5 rokov s vyplatením poistnej sumy na konci poistnej doby

Zivotne poistenie deti a mladeze s pripoistenim trvalych nasledkov urazu

Školák je kapitálové životné poistenie školopovinných detí, ktoré v KOMUNÁLNEJ poisťovni vybavíte rýchlo a jednoducho. Žiadne dotazníky, zdravotné prehliadky, komplikované zmluvy; stačí iba váš podpis. Poistenie sa dojednáva pre prípad dožitia alebo smrti, a teda zabezpečí vášmu dieťaťu úplnú ochranu v priebehu 5 rokov. Po uplynutí tejto doby získate poistné plnenie pre vaše dieťa vo výške 545 EUR. Pevnou súčasťou poistenia sú aj pripoistenia Trvalé následky úrazu a Čas nevyhnutného liečenia. To znamená, že vaše dieťa odškodníme už v prípade drobných úrazov alebo ak utrpí zranenia, ktoré mu spôsobia trvalé následky na zdraví.

ŠKOLÁK prináša poistenie:

  • pre prípad dožitia alebo úmrtia,
  • pre prípad trvalých následkov úrazu,
  • pre čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu.

Výhody poistenia

  • Poistenie môžete dojednať dieťaťu vo veku od 0 do 15 rokov.
  • Po relatívne krátkej dobe (5 rokov) dostane vaše dieťa od nás zaujímavú finančnú čiastku.
  • Ponúkame jednotnú sumu poistného vo výške 10,01 EUR mesačne ako aj jednotnú sumu poistného plnenia vo výške 545 EUR, a to bez ohľadu na to, v akom veku dieťaťu zmluvu uzatvoríte. Či má dieťa 3 roky alebo 13, vždy budete platiť 10,01 EUR mesačne a získate poistné plnenie 545 EUR.
  • Výplata poistnej sumy bude zvýšená o podiely na zisku pri dožití sa konca poistnej doby.
  • Ponúkame zľavu na pripoistenia až do výšky 20 %.

Pripoistenia

K poisteniu automaticky dostane vaše dieťa nasledovné pripoistenia:

  • Trvalé následky úrazu
  • Čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu

Koľko zaplatíte a koľko dostanete

Zvoliť môžete pre vaše dieťa z troch variant poistenia, pričom sa od seba líšia predovšetkým výškou poistnej sumy a mesačným poistným v pripoisteniach. Poistné za pripoistenia v jednotlivých variantoch je v priemere len o pár desiatok centov vyššie, zatiaľ čo vyplatené odškodné za úraz by bolo vyššie až o niekoľko tisíc eur.

Variant 1

 

Poistná suma

Mesačné poistné

Poistenie pre prípad dožitia alebo úmrtia poisteného

545,00 EUR

10,01 EUR

Trvalé následky úrazu

3 000,00 EUR

0,72 EUR

Čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu

2 000,00 EUR

0,80 EUR

Spolu

11,53 EUR

V prepočte na deň zaplatíte len 0,38 EUR!


,

Variant 2

 

Poistná suma

Mesačné poistné

Poistenie pre prípad dožitia alebo úmrtia poisteného

545,00 EUR

10,01 EUR

Trvalé následky úrazu

4 500,00 EUR

1,08 EUR

Čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu

3 000,00 EUR

1,20 EUR

Spolu

12,29 EUR

V prepočte na deň zaplatíte len 0,41 EUR!


Variant 3

 

Poistná suma

Mesačné poistné

Poistenie pre prípad dožitia alebo úmrtia poisteného

545,00 EUR

10,01 EUR

Trvalé následky úrazu

6 000,00 EUR

1,44 EUR

Čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu

4 000,00 EUR

1,60 EUR

Spolu

13,05 EUR

V prepočte na deň zaplatíte len 0,44 EUR!