Barometer ekonomiky

22.07.2019

"Takmer tri desiatky poisťovní sa aj v tomto roku uchádzali o Výročnú cenu týždenníka TREND za mimoriadne podnikateľské výsledky v kategórii Poisťovňa roka 2004. Z troch desiatok sa len 14 poisťovní kvalifikovalo do hodnotenia TRENDU."

Takmer tri desiatky poisťovní sa aj v tomto roku uchádzali o Výročnú cenu týždenníka TREND za mimoriadne podnikateľské výsledky v kategórii Poisťovňa roka 2004. Z troch desiatok sa len 14 poisťovní kvalifikovalo do hodnotenia TRENDU. A hoci Komunálna poisťovňa nepatrí ku gigantom na našom trhu, zásadným spôsobom prehovorila do tohtoročných výsledkov, zverejnených 10. novembra. Získané druhé miesto je zrkadlom nielen dobrého hospodárskeho výsledku, ale aj výborne riadených ľudských zdrojov firmy.

„Vnímam toto ocenenie ako potvrdenie cesty, - hovorí generálny riaditeľ Ing. Pavol Butkovský, - po ktorej ideme už takmer 11 rokov. Presadiť sa v tvrdom konkurenčnom prostredí nebolo ľahké, ale s jasným cieľom a kvalitnými ľuďmi sa dá dokázať takmer všetko. Chcem poďakovať celému tímu, všetkým spolupracovníkom. Mám pocit, že dnes majú v oku akúsi iskričku naviac“– dodáva s úsmevom.

Poisťovníctvo nie je iba o číslach. Je to ako s ľadovcami, obvykle vidíte iba vrchol, jednu desatinu celej hmoty. Zvyšok je skrytý pod hladinou, hoci býva podstatne zaujímavejší. Ocenenia a sláva sú tiež takou špičkou ľadovca, ale skrýva sa za nimi kus dobre odvedenej koncepčnej práce.

„Všetko je to o spolupráci a dobrom partnerstve. Našim zakladateľom bola Prvá Komunálna banka, (dnes Dexia banka) a sme členmi skupiny Wiener Städtische. Tieto väzby sú rozhodujúcim prvkom nášho úspechu, pretože poisťovanie komunálnej sféry sa nezaobíde bez dôkladných finančných analýz a kapitálového zázemia. Okrem ústredia máme 7 pobočiek a 40 obchodných miest v jednotlivých regiónoch Slovenska a razíme filozofiu pružného jednania, serióznosti a individuálneho prístupu ku klientovi. Máme dostatočné skúsenosti v segmente financovania samospráv a ocenenie, udelené Týždenníkom TREND, je veľkou motiváciou do budúcnosti. Regióny sa budú rozvíjať, porastú.. a my porastieme s nimi. Rast poisťovníctva je vlastne barometrom rastu ekonomiky“ – dodáva Ing. Pavol Butkovský, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Komunálnej poisťovne a.s.

Sledujte nás na sociálnych sieťach