Komunálna poisťovňa a.s. prehlbuje spoluprácu s DEXIA bankou Slovensko, a.s.

22.07.2019

"Komunálna poisťovňa a.s., a Dexia banka Slovensko, a.s., sa stali obchodnými partnermi na základe zmluvy o spolupráci, uzatvorenej v januári 2004. Partnerstvo obidvoch inštitúcií je podporené nielen historickými súvislosťami, akcionárskou prepojenosťou, ale aj orientáciou na rovnakú klientelu."

Komunálna poisťovňa a.s., a Dexia banka Slovensko, a.s., sa stali obchodnými partnermi na základe zmluvy o spolupráci, uzatvorenej v januári 2004. Partnerstvo obidvoch inštitúcií je podporené nielen historickými súvislosťami, akcionárskou prepojenosťou, ale aj orientáciou na rovnakú klientelu.

Partnerstvo Dexia banky a Komunálnej poisťovne v oblasti bankopoistenia je moderným trendom, ktorý prináša celý rad pozitívnych efektov nie len pre banku a poisťovňu, ale hlavne pre klienta, ktorý z tohto partnerstva profituje v najväčšej miere. Spoločným motívom je uspokojiť náročné potreby klientov a poskytnúť im čo najatraktívnejšie a najkvalitnejšie riešenia v oblasti poistenia a financií. Postupne bude dochádzať k zdokonaľovaniu prepojenia bankových a poistných produktov. Produkty budú integrované funkčne, marketingovo i klientsky.

Rozvoj bankopoistenia vo všeobecnosti v sebe zahŕňa zjednodušenie pre klientov, ktorí pod jednou strechou nájdu všetko – založenie si účtu, uzatvoria si poistenie, stavebné sporenie a napríklad aj penzijné pripoistenie. Banka už nebude miestom, kam klient nosí príkazy na úhradu a vkladá a vyberá peniaze. Bude to miesto, na ktorom mu pracovník - poradca - spracuje finančnú analýzu, v ktorej rozoberie rodinnú finančnú situáciu klienta a ponúkne mu riešenie ako s peniazmi naložiť.

Sledujte nás na sociálnych sieťach