Detský vzdelávací projekt Bezpečná komunita pokračuje druhou fázou

22.07.2019

"Bezpečná komunita – komunita je náš domov učí deti, ako predchádzať vzniku nebezpečných situácií. Do projektu sa zapojilo vyše 2500 základných a materských škôl, môžu vyhrať ihrisko v hodnote 300000 Sk. Súčasťou projektu aj návštevy polície v škôlkach a školách. "

Bratislava 25. októbra 2007 –  Deti predstavujú najviac ohrozenú a zároveň najbezbrannejšiu skupinu obyvateľov voči nebezpečenstvám, ktoré na nich číhajú na ulici, chodníku, ihrisku i počas cesty do školy. Potvrdzujú to aj štatistiky policajného zboru, podľa ktorých napríklad z 998 dopravných nehôd zavinených chodcami v roku 2006 až 361 zavinili deti alebo skupina detí. V prieskume, ktorý sa realizoval ako súčasť vzdelávacieho projektu Bezpečná komunita – komunita je náš domov medzi vyše 30 000 prváčikmi základných škôl a predškolákmi v materských školách celého Slovenska a ich rodičmi, a zameriaval sa na pocity bezpečnosti v bežných situáciách, vyše 59 % detí uviedlo, že dospelí najviac ohrozujú ich bezpečnosť preto, že nedodržiavajú rýchlosť na cestách; 57 % detí sa najviac zraniteľnými cíti pri bicyklovaní alebo kolobežkovaní. Zároveň 58 % rodičov nepovažuje cestu do škôlky alebo školy svojho dieťaťa za dostatočne bezpečnú a až 40 % rodičov si myslí, že ani detské ihriská a športoviská v ich lokalite nie sú pre deti bezpečné.

To sú dôvody, pre ktoré sa prvý ročník dlhodobého vzdelávacieho projektu Bezpečná komunita – komunita je náš domov, ktorý vyhlásila a podporuje KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska, zameriava na bezpečnosť prváčikov základných škôl a predškolákov materských škôl na celom Slovensku.

„Nechceme iba riešiť následky poistných udalostí, ale chceme nebezpečným situáciám aj predchádzať, preto sme iniciovali tento projekt, ktorého cieľom je naučiť deti, ako predchádzať rizikám vo svojom okolí a odstrániť následky ich nebezpečného správania, neraz s tým najtragickejším koncom,“ uviedol na dnešnej tlačovej konferencii Ing. Pavol Butkovský, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ KOMUNÁLNEJ poisťovne.

Psík Bezpečko – nový kamarát našich detí

V prvej fáze projekt oslovil takmer všetky deti príslušnej vekovej kategórie, ktoré dostali vyše 100 000 maľovaniek na tému Bezpečné prázdniny. V súčasnosti projekt pokračuje druhou fázou: vzdelávacími aktivitami v materských a základných školách na tému Bezpečnosť pre prváka a Bezpečnosť pre predškoláka. Deti vo vyše 2500 základných a materských škôl z celého Slovenska, ktoré sa do projektu doteraz zapojili, dostali od KOMUNÁLNEJ poisťovne špeciálne vytvorené žiacke resp. detské pracovné zošity a ich pedagógovia metodický materiál na prácu s deťmi. Deti si pútavou formou prostredníctvom hier, maľovaniek a rôznych cvičení osvoja dôležité pravidlá, ktoré využijú ako účastníci cestnej premávky – ako chodci, spolujazdci v autobuse a aute, korčuliari i cyklisti. Pozornosť je venovaná aj rizikovým situáciám doma i na ihrisku. Symbolom a sprievodcom vzdelávacích aktivít je psík Bezpečko. Milá postavička, dobrý kamarát, s ktorým sa deti zamýšľajú nad problémami a budú ho brať ako múdreho spoločníka so schopnosťou prijateľným spôsobom upozorniť na nevhodné správanie.

Polícia medzi deťmi

Do vzdelávacích aktivít projektu sa aktívne zapája aj Policajný zbor Slovenskej republiky. Preventisti polície vo všetkých regiónoch Slovenska navštevujú zapojené školy a škôlky a deťom vysvetľujú, ako sa správať a riešiť nebezpečné situácie na ceste, chodníku, ihrisku atď. Návšteva detí je v niekde sprevádzaná aj ukážkami výcviku psov, výzbroje strážcov zákona i policajnej techniky.

„Preventívne pôsobenie medzi verejnosťou a najmä medzi deťmi a mládežou je dôležitou súčasťou práce príslušníkov našej polície. Iniciatívu projektu Bezpečná komunita – komunita je náš domov sme veľmi privítali a radi sme sa doňho zapojili, pretože naše úsilie nielenže podporuje, ale ešte viac ho rozvíja o pútavé formy vzdelávania. Verím, že naše spoločné úsilie prispeje k zvýšeniu bezpečnosti a zníženiu nehôd a tragických udalostí detí,“ povedal plk. Mgr. Stanislav Jankovič, viceprezident Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky.

Popri KOMUNÁLNEJ poisťovni a Policajnom zbore SR na projekte spolupracuje aj Združenie miest a obcí Slovenska. „ZMOS združuje niekoľko tisíc obcí a miest po celom Slovensku, preto otázka bezpečnosti medzi obyvateľmi regiónov nás nemohla nechať ľahostajnými. Radi sme využili možnosť zapojiť sa do projektu a jeho úspešnej realizácií pomáhame informovaním primátorov miest a starostov obcí, pod ktorých kompetencie patria aj školy,“ povedal Michal Sýkora, predseda ZMOS-u.

Za noviny a leporelo detské ihrisko

Vzdelávacie aktivity projektu Bezpečná komunita – komunita je náš domov sú spojené aj s výtvarnými súťažami – zvlášť pre prvákov, ktorí budú tvoriť svoje prvácke noviny, a zvlášť pre škôlkarov, ktorí budú tvoriť leporelá. Diela detí budú po skončení prvej časti aktuálneho školského roka hodnotené porotou a oceňované na úrovni kraja a nakoniec aj v celoštátnom finále. Víťazi krajských kôl pre svoje školy a škôlky vyhrávajú športové potreby v hodnote 663.88 a najúspešnejší kolektív z jednej základnej školy a z jednej materskej školy pre svoju školu či škôlku vyhrajú  detské alebo športové ihrisko v hodnote 9958.18.

Ceny za 1,7 milióna

V prvej fáze projektu KOMUNÁLNA poisťovňa spomedzi všetkých prihlásených škôl odmenila jednu materskú a jednu základnú školu v každom okrese športovými potrebami v hodnote 165.97. Hodnota všetkých cien, ktoré KOMUNÁLNA poisťovňa venuje školám a škôlkam v prvom ročníku projektu Bezpečná komunita – komunita je náš domov, dosahuje vyše 56429.66.

WWWšetko je na webe

So začiatkom druhej fázy projektu realizátori spustili aj webovú stránku s adresou www.bezpecnakomunita.com, kde všetci záujemcovia, ale najmä učitelia materských a základných škôl, nájdu všetky potrebné informácie a aktuality o projekte Bezpečná komunita – komunita je náš domov.

Možnosť prihlásenia je stále otvorená

Napriek početnej účasti materských a základných škôl v premiérovom ročníku možnosť zapojiť sa do projektu je ešte stále otvorená. Školy a škôlky sa môžu prihlásiť a tak sa uchádzať o výhry v krajských kolách i hlavnú výhru v celoslovenskom finále. Dátum uzávierky prihlášok nie je stanovený, dôležitý je termín uzávierky detských súťažných prác -  31. január 2008.

Sledujte nás na sociálnych sieťach