Ceny PZP pre rok 2010

22.07.2019

"KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, ako 4 . najväčšia poisťovacia spoločnosť pôsobiaca na slovenskom poistnom trhu už 15 rokov pripravila pre svojich klientov aj pre ďalšie obdobie mnohé cenové zvýhodnenia a zľavy."

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, ako 4 . najväčšia poisťovacia spoločnosť pôsobiaca na slovenskom poistnom trhu už 15 rokov pripravila pre svojich klientov aj pre ďalšie obdobie mnohé cenové zvýhodnenia a zľavy.

Cenu Povinného zmluvného poistenia ovplyvňuje viacero faktorov napr. objem a výkon motora, vek klienta, preukaz ZŤP, miesto trvalého bydliska.
Klienta odmeňujeme bonusom až do výšky 60 %, pričom naša poisťovňa neprihliada a odpúšťa u klienta 2 poistné udalosti v priebehu dvoch rokov. Pre nasledujúce poistné obdobie KOMUNÁLNA poisťovňa nebude uplatňovať žiadne prirážky za škodový priebeh t.j. malusy.

Aj pre nasledujúce poistné obdobie poskytujeme našim klientom v rámci Povinného zmluvného poistenia zadarmo úrazové poistenie posádky motorového vozidla - vrátane vodiča do výšky 3 320 EUR / 100 000 SKK a poistenie motorového vozidla voči živelným rizikám. Zároveň aj v budúcom období, budú súčasťou aj automaticky platené škody spôsobené úrazom, alebo živelnou pohromou na vlastnom motorovom vozidle. Poistných udalostí z týchto rizikových faktorov stále pribúda a naši klienti si vysoko oceňujú tieto automatické súčasti po poistenia.

Zľavu poskytujeme aj za ročný spôsob platenia a samozrejme si naši klienti môžu pri uzatváraní Povinného zmluvného poistenia uplatniť aj ďalšie zľavy na základe už uzatvorených poistných zmlúv. ( Poistenie nehnuteľnosti, Domácnosť, Cestovné poistenie, Životné poistenie ...)

KOMUNÁLNA poisťovňa aj v nasledujúcom poistnom období zachováva pre svojich verných klientov výšku poistnej sumy.

Cenové zvýhodnenia si naopak môžu uplatniť aj klienti povinného zmluvného poistenia pri uzatvorení ďalšej poistnej zmluvy. ( Poistenie nehnuteľnosti, Domácnosť, Cestovné poistenie...).

Zároveň umožňujeme našim klientom v prípade poistnej udalosti pohodlné a jednoduché oznámenie na linke č. 0850 111 566
Do našich priorít zaraďujeme aj okamžitý servis, vrátane obhliadky poškodeného vozidla, pomoc pri odtiahnutí vozidla a bezodkladné vyplatenie poistnej udalosti.

Sledujte nás na sociálnych sieťach