VIENNA INSURANCE GROUP STOJÍ NA PEVNÝCH ZÁKLADOCH

29.05.2012

"Kontinuita na čele koncernu je zárukou stability Dr. Peter Hagen vystrieda Dr. Güntera Geyera Po prvý krát boli udelené ceny „Günter Geyer Awards za sociálnu angažovanosť"

Č.10/2012

Vienna Insurance Group stojí na pevných základoch


  • Kontinuita na čele koncernu je zárukou stability
  • Dr. Peter Hagen vystrieda Dr. Güntera Geyera
  • Po prvý krát boli udelené ceny „Günter Geyer Awards za sociálnu angažovanosť“ s celkovou dotáciou 100 000 EUR

Pri príležitosti zmeny na čele koncernu Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe sa v piatok 25. mája konala slávnosť vo viedenskom Austria Center. Na pozvanie generálneho riaditeľa Dr. Güntera Geyera a námestníka generálneho riaditeľa Dr. Petra Hagena sa na slávnosti zúčastnilo približne 1200 vedúcich pracovníkov koncernu z 25 krajín.

Vienna Insurance Group s novým predstavenstvom na pevných základoch Dr. Peter Hagen prevezme k 1. júnu ako generálny riaditeľ funkciu predsedu predstavenstva Vienna Insurance Group od Dr. Güntera Geyera. Generálny riaditeľ Dr. Geyer opúšťa funkciu po jedenástich úspešných rokoch v čele koncernu a bude sa v budúcnosti venovať ako predseda predstavenstva hlavného akcionára Wiener Städtische Versicherungsverein zásadným strategickým otázkam ako aj kultúrnym a sociálnym aktivitám koncernu.

„Vienna Insurance Group stojí na pevných základoch, ktoré sme vybudovali spoločne ako silný tím vďaka odvážnemu a zároveň obozretnému manažmentu. Som presvedčený o tom, že Dr. Hagen bude vďaka svojej skúsenosti a rozhodnosti rovnako dôsledne a naďalej úspešne určovať budúcnosť celého koncernu. Vďaka mimoriadnemu nasadeniu a vysokej výkonnosti našich pracovníkov bude Vienna Insurance Group aj naďalej stáť v čele poisťovacích trhov strednej a východnej Európy“, podčiarkuje Dr. Günter Geyer pokračovanie koncernovej stratégie.

Dr. Günter Geyer, 68, nastúpil v roku 1974 do vtedajšej spoločnosti Wiener Städtische Versicherung a bol v roku 1988 menovaný do jej predstavenstva. Od 1. júla 2001 určoval ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva rozvoj a expanziu koncernu. Pod jeho vedením sa Vienna Insurance Group stala vedúcim poisťovacím koncernom Rakúska a celej strednej a východnej Európy. Objem poistného koncernu sa za toto obdobie strojnásobil, počet pracovníkov stúpol na viac než dvojnásobok a zisk koncernu vzrástol z približne 21 mil. EUR na cca. 560 mil. EUR.

Dr. Peter Hagen, 52, nastúpil do koncernu v roku 1989 a od júla 2004 je členom predstavenstva Vienna Insurance Group, od roku 2009 vo funkcii námestníka generálneho riaditeľa. V Rakúsku a v krajinách strednej a východnej Európy získal v rámci top manažmentu bohaté skúsenosti v rôznych obchodných odvetviach. Ako člen predstavenstva významne prispel k úspešnému rozvoju obchodnej činnosti na Slovensku a v Českej republike. Okrem toho viedol ako generálny riaditeľ koncernovú zaisťovňu VIG Re v Prahe od jej založenia až do roku 2011.

Predstavenstvo Vienna Insurance Group od 1. júna 2012 pozostáva z týchto členov:

Dr. Peter Hagen, predseda predstavenstva (CEO), generálny riaditeľ
Dr. Franz Kosyna, námestník generálneho riaditeľa
Dr. Martin Simhandl, CFO
Franz Fuchs
Mag. Peter Höfinger

Z iniciatívy Dr. Güntera Geyera sa v roku 2011 konal vo viacerých krajinách strednej a východnej Európy prvý „VIG Social Active Day“. Bol to veľmi významný signál rozsiahlej sociálnej angažovanosti koncernu. Pracovníci koncernových spoločností dostali možnosť venovať jeden pracovný deň ročne bezplatnej činnosti pre niektorú zo sociálnych organizácií.

Po prvý krát boli udelené ceny „Günter Geyer Award za sociálnu angažovanosť“
Ako ocenenie tohto sociálneho postoja a iniciatívy Dr. Geyera bola uznesením dozornej  rady Wiener Städtische Versicherungsverein, hlavného akcionára Vienna Insurance Group, založená cena za sociálnu angažovanosť, nesúca meno svojho iniciátora. V rámci slávnosti pre vedúcich pracovníkov boli ceny „Günter Geyer Awards za sociálnu angažovanosť“ odovzdané po prvý krát. Odmena v celkovej výške 100 000 EUR je účelovo viazaná, s cieľom umožniť koncernovým spoločnostiam Vienna Insurance Group podporu ďalších sociálnych aktivít.

„Som nadšený, že prvý „Social Active Day“ uviedlo do života svojim entuziazmom a elánom tak veľa našich pracovníkov, ktorí sa  veľmi angažovane zúčastnili na projekte. Wiener Städtische Versicherungsverein toto nasadenie odmení každý rok cenami v celkovej výške 100 000 EUR. Mám radosť, že takto môžeme podporiť mnoho ďalších sociálnych aktivít. Silná sociálna angažovanosť a zodpovednosť sú totiž významnými hodnotami našej podnikovej kultúry“, vyjadril svoje potešenie Dr. Günter Geyer.

1. miesto:  Kooperativa, Česká republika – „Pomocné tlapky“
Prvé miesto
– spojené s odmenou 50 000 EUR – získala česká koncernová spoločnosť Kooperativa za podporu organizácie „Pomocné tlapky“. Cenu prevzal generálny riaditeľ spoločnosti Kooperativa Ing. Martin Diviš, MBA. „Pomocné tlapky“ realizujú výcvik asistenčných psov pre zdravotne postihnutých. Psy pomáhajú postihnutým v situáciách, ktoré z dôvodu zdravotného hendikepu nezvládnu samy. Okrem toho zastávajú aj dôležitú úlohu partnera v každodennom živote.

2. miesto: Union Biztosító, Maďarsko – „Bátor Tábor“
Generálny riaditeľ Gábor Lehel
vyjadril v mene maďarskej koncernovej spoločnosti Union Biztosító radosť z druhého miesta a 30 000 EUR pre „Bátor Tábor“. „Tábor odvážnych“ ponúka chronicky chorým deťom bezplatný pobyt v letnom tábore, spojený s cielenou zážitkovou terapiou. Pracovníci poisťovne Union Bíztosíto už niekoľko rokov podporujú Bátor Tábor tým, že reštaurátorskými prácami a záhradníckymi úpravami robia z areálu kempu atraktívne miesto pre deti.

3. miesto: Helios, Chorvátsko – Detský domov Sv. Terezy
Tretie ocenenie putovalo do Chorvátska do spoločnosti Helios. Dr. Geyer odovzdal generálnemu riaditeľovi spoločnosti Helios Dr. Walterovi Leonhartsbergerovi-Schrottovi odmenu vo výške 20 000 EUR pre projekt detského domova Sv. Terezy. Domov sv. Terezy, ktorý vedú rádové sestry - karmelitánky, sa stará o opustené deti. Mníšky poskytujú deťom bezpečný domov a rodinné zázemie.

Vienna Insurance Group (VIG) je spoločnosť s najlepším ratingom v rámci hlavného indexu Viedenskej burzy ATX. Spoločnosť Vienna Insurance Group, so sídlom vo Viedni, je jednou z vedúcich poistných skupín v krajinách strednej a východnej Európy. Okrem kmeňového trhu v Rakúsku je Vienna Insurance Group prostredníctvom podielov na poisťovniach aktívna v Albánsku, Bielorusku, Bosne a Herzegovine, Bulharsku, v Českej  republike, Čiernej Hore, Estónsku, Gruzínsku, Chorvátsku, Lichtenštajnsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Macedónii, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku, v Srbsku, Turecku a na Ukrajine. Okrem toho pôsobia pobočky Wiener Städtische Versicherung v Taliansku a Slovinsku ako aj Donau Versicherung v Taliansku.

Na rakúskom trhu je Vienna Insurance Group zastúpená spoločnosťami Wiener Städtische Versicherung, Donau Versicherung a Sparkassen Versicherung.

Odozvy:

VIENNA INSURANCE GROUP (VIG)
Mag. Alexander Jedlicka
Vedenie Public Relations
Schottenring 30, 1010 Viedeň
Tel.: +43 (0)50 390-21029
Fax: +43 (0)50 390 99-21029
E-Mail: alexander.jedlicka@vig.com

Tlačové správy nájdete aj na http://www.vig.com

Sledujte nás na sociálnych sieťach