Udelenie Dôstojníckeho kríža Rádu Maďarskej republiky za zásluhy Dr. Günterovi Geyerovi

13.06.2012

"12. júna 2012 bol Dr. Günterovi Geyerovi, predsedovi predstavenstva Wiener Städtische Versicherungsverein udelený „Dôstojnícky kríž Rádu Maďarskej republiky za zásluhy“."

12. júna bol Dr. Günterovi Geyerovi, predsedovi predstavenstva Wiener Städtische Versicherungsverein udelený „Dôstojnícky kríž Rádu Maďarskej republiky za zásluhy“.

Udelenie jedného z najvyšších rádov Maďarska sa konalo na veľvyslanectve vo Viedni, za prítomnosti predsedu vlády Viktora Orbána. J.E. Vince Szalay-Bobrovniczky, veľvyslanec Maďarska v Rakúsku, ocenil vo svojom laudáciu zásluhy Dr. Güntera Geyera o maďarské poisťovníctvo ako aj o priateľské hospodárske vzťahy medzi susednými krajinami Maďarsko a Rakúsko.

Dr. Günter Geyer po ukončení štúdia práv nastúpil v roku 1974 do spoločnosti Wiener Städtische Versicherung. V roku 1988 bol povolaný do predstavenstva spoločnosti. Od roku 1991 pôsobil aj ako člen predstavenstva spoločnosti Donau Versicherung, ktorú od roku 1999 viedol v pozícii generálneho riaditeľa. V roku 2001 bol Dr. Geyer menovaný za generálneho riaditeľa Wiener Städtische Versicherung. Dr. Geyer od deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia zodpovedal za riadenie expanzie do strednej a východnej Európy ako aj za riadenie vedúceho poisťovacieho koncernu v tomto regióne - Vienna Insurance Group -, ktorý je kótovaný na burze. Od 1. júna 2012 sa Dr. Günter Geyer vo svojej funkcii predsedu predstavenstva hlavného akcionára koncernu Vienna Insurance Group - Wiener Städtischen Versicherungsverein - venuje prevažne strategickým zásadným otázkam ako aj sociálnym a kultúrnym aktivitám koncernu.

Angažovanosť a práca Dr. Geyera si už získali viacero ocenení a vyznamenaní. Bol mu udelený „Veľký tirolský rád orla“ ako aj „Zlatý čestný odznak za zásluhy o spolkovú krajinu Viedeň“.

V roku 2007 mu spolkový prezident Dr. Heinz Fischer udelil „Veľký zlatý čestný odznak za zásluhy o Rakúsku republiku“ a v roku 2012 bol vyznamenaný „Zlatým čestným odznakom spolkovej krajiny Horné Rakúsko“.

Vyznamenanie „Cenou Karla Leitla za partnerstvo vo svete práce“ v roku 2011 predstavuje ocenenie jeho príkladného sociálneho pôsobenia v čele jedného z vedúcich rakúskych podnikov.

Na Slovensku boli jeho zásluhy o poisťovníctvo a ekonomický rozvoj krajiny ocenené v roku 2007 „Cenou primátora mesta Bratislava“ a v roku 2012 udelením čestného titulu Doctor honoris causa Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Pre prípad otázok:

Mag. Alexander Jedlicka Public Relations Schottenring 30, 1010 Wien Tel.: +43 (0)50 390-21029 Fax: +43 (0)50 390 99-21029 E-Mail: alexander.jedlicka@vig.com

VIENNA INSURANCE GROUP: Wiener Städtische (AT) • Donau (AT) • s Versicherung Gruppe (AT, CZ, HR, HU, RO, SK) • Interalbanian (AL) • Intersig (AL) • Sigma (AL) Bulstrad (BG) • Bulstrad Life (BG) • Bulgarski Imoti (BG) • Jahorina (BIH) • Kupala (BY) • Kooperativa (CZ) • CPP (CZ) • VIG RE (CZ) • InterRisk (DE) Compensa Life (EE, LT, LV) • GPIH (GE) • IRAO (GE) • Kvarner (HR) • Helios (HR) • Union Biztosito (HU) • Vienna-Life (LI) • Wiener Städtische Podgorica (ME) Winner (MK) • Winner Life (MK) • Compensa (PL) • InterRisk (PL) • Benefia (PL) • PZM (PL) • Omniasig (RO) • Asirom (RO) • Wiener Städtische Beograd (RS) • MSK-Life (RU) Kooperativa (SK) • Komunálna poisťovňa (SK) • Ray Sigorta (TR) • Kniazha (UA) • Globus (UA) • Jupiter (UA) • UIG (UA) • Pobočky: Donau (IT), Wiener Städtische (IT), Wiener Städtische (SI) DVR: 0016705

Sledujte nás na sociálnych sieťach