KOMUNÁLNA poisťovňa predstavuje PZP ocenené Zlatou mincou

31.10.2012

Bratislava, 31. októbra 2012 –KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group predstavuje PZP na rok 2013, ktoré v hlasovaní odbornej poroty prinieslo poisťovni 3. miesto v rámci ocenenia Zlatá minca v kategórii PZP motorových vozidiel. Každé deviate auto na Slovensku je poistené práve v KOMUNÁLNEJ poisťovni. 

„Oproti iným poisťovniam na slovenskom trhu ponúka KOMUNÁLNA poisťovňa svojim klientom v Povinnom zmluvnom poistení okrem výborných cien aj dva bezplatné benefityv podobe verejných prísľubov na poistné plnenie v prípade vzniku škody na poistenom motorovom vozidle spôsobenou živelnou udalosťou a v prípade úrazu vodiča a posádky motorového vozidla pri dopravnej nehode. Poistných udalostí z týchto rizikových faktorov stále pribúda a naši klienti vysoko oceňujú tieto automatické súčasti PZP. V produkte sú zahrnuté aj rozsiahle bezplatné asistenčné služby, ako aj ďalšie výhody,“hovorí Daniela Michaličová, vedúca oddelenia marketingu a podpory predaja.

Úrazové poistenie posádky vrátane vodičaposkytuje KOMUNÁLNA poisťovňa v rámci PZP do výšky 3 320 eur. Nadštandardné bezplatné asistenčné služby sú poskytované na území celej Európy. Asistenčnými službami poskytuje poisťovňa klientom ročne takmer 1 500 eur v základnom poistnom krytí a až 3 000 eur v rozšírenom poistnom krytí. Tieto služby ponúkajú klientom technickú asistenciu (odťah vozidla v prípade havárie, opravu defektu, dovoz paliva, otvorenie zabuchnutého motorového vozidla, v rozšírenom krytí odťah vozidla aj v prípade poruchy a rôzne iné), lekársku, administratívno-právnu a predcestovnú asistenciu.

KOMUNÁLNA poisťovňa už niekoľko rokov ide stratégiou garancie nenavyšovania cien svojim stálym a verným klientom pre nasledujúce poistné obdobie.Výslednú cenu PZP stanovuje niekoľko kritérií, ktorými sú – doba bezškodového priebehu, frekvencia platenia poistného, existencia ďalších uzatvorených poistení v KOMUNÁLNEJ poisťovni, bydlisko držiteľa motorového vozidla a jeho vek, výkon motora a spôsob použitia motorového vozidla. „V KOMUNÁLNEJ poisťovni si nájde to svoje každý vodič. Naša poisťovňa má záujem ponúkať atraktívne ceny všetkým segmentom vodičov a neznevýhodňovať vybrané skupiny vodičov,“ dodáva Daniela Michaličová.

 Majiteľom motorových vozidiel ponúka KOMUNÁLNA poisťovňa na poistnom aj niekoľko zliav– zľavu za bezškodový priebeh, zľavu za frekvenciu platenia poistného, zľavu za existujúce a ďalšie uzatvorené poistenia, zľavu pre historické vozidlá a zľavu pre dôchodcov a držiteľov ZŤP preukazu.

 Produkt PZP od KOMUNÁLNEJ poisťovne je pre bežné individuálne zmluvy ponúkaný bez spoluúčasti.

 K poisteniu motorových vozidiel ponúka KOMUNÁLNA poisťovňa svojim klientom aj možnosť využiť cenové zvýhodnenia až do výšky 20 % na prezutie pneumatík a nákup nových prostredníctvom vyše 80 partnerských servisov na území Slovenska. Klient tak môže získať úsporu nemalých finančných prostriedkov až do výšky 110 eur. Zároveň poisťovňa umožňuje svojim klientom v prípade poistnej udalosti pohodlné a jednoduché oznámenie na bezplatnej linke Centrálneho dispečingu škôd 0850 111 566, kde je možné škodu nahlásiť 24 hodín denne, 7 dní v týždni. „Našou prioritou je poskytovanie kvalitných služieb našim klientom. Práve z tohto dôvodu poskytujeme okamžitý servis, vrátane obhliadky poškodeného vozidla, pomoc pri odtiahnutí a bezodkladné vyplatenie poistnej udalosti,“ uzatvára Daniela Michaličová.

 O spoločnosti:

 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group zahájila svoju činnosť ako komerčná poisťovňa s univerzálnou licenciou 1. januára 1994. Svoje služby poskytuje najmä komunálnej sfére, ale zabezpečuje tiež poistnú ochranu občanom a podnikateľským subjektom. Vo svojom portfóliu ponúka širokú škálu poistných produktov šitých na mieru klientom podľa ich individuálnych potrieb a požiadaviek. Jej hlavným poslaním je poskytovať kvalitné poistné produkty a služby v oblastiach životného, úrazového, majetkového a zodpovednostného poistenia, ale tiež v oblasti poistení podnikateľov a priemyslu. Pridelenie licencie v roku 2001 na predaj zodpovedného poistenia za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla ešte viac rozšírilo škálu ponúkaných poistných produktov. Svoje kvalitné a rýchle služby poskytuje prostredníctvom rozvinutej obchodnej siete, ktorá je rozdelená na 7 riaditeľstiev a 62 obchodných miest so sídlami vo všetkých regiónoch Slovenska. KOMUNÁLNA poisťovňarozširuje svoju pôsobnosť aj pomocou externej siete sprostredkovateľov poistenia. Po akvizícií v roku 2001 došlo k zmene štruktúry akcionárov. Týmto strategickým krokom sa KOMUNÁLNA poisťovňa stala súčasťou silnej finančnej a poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group, ktorá je vedúcou spoločnosťou v sektore poisťovníctva v strednej a východnej Európe. Kontinuálnym rastom a rozvojom smerom ku klientskej základni sa KOMUNÁLNA poisťovňa prepracovala medzi TOP 4 spomedzi dvadsiatky poisťovní, ktoré pôsobia na slovenskom poistnom trhu.

Kontakt pre médiá:

Ing. Daniela Michaličová
vedúca odd. marketingu a podpory predaja

Tel: +421 (2) 48 21 05 59
E-mail: michalicova@kpas.sk

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

CENTRÁLA – Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

IČO: 31 595 545, DIČ: 2021097089, IČ DPH: SK2021097089

Zapísaná v obchodnom registri   Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3345/BInfolinka 0800 11 22 22 | www.kpas.sk

Sledujte nás na sociálnych sieťach