KOMUNÁLNA poisťovňa je víťazom najsilnejšej kategórie v súťaži Prokop 2013

29.04.2013

"Bratislava, 29. apríla 2013 – KOMUNÁLNA poisťovňa sa stala víťazom 4. ročníka súťaže najlepších PR projektov - Prokop 2013. Prvenstvo si odniesla v najsilnejšej kategórii Business to Consumer PR."

Bratislava, 29. apríla 2013 – KOMUNÁLNA poisťovňa sa stala víťazom 4. ročníka súťaže najlepších PR projektov  - Prokop 2013. Prvenstvo si odniesla v najsilnejšej kategórii Business to Consumer PR.

Asociácia PR Slovenskej republiky vyhlásila slávnostne 25. apríla 2013 víťazov top PR projektov za rok 2012. V silnej konkurencii najpočetnejšej kategórie Business to Consumer PR získala agentúra PR Clinic pre KOMUNÁLNU poisťovňu cenné prvenstvo. Celkovo bolo do súťaže Prokop prihlásených 52 projektov zo 14 agentúr, štyroch klientov a troch subjektov štátnej a verejnej správy.

„Doposiaľ žiadna komerčná poisťovňa nezvolila na našom trhu prístup ocenenia tých, ktorí sú vzorní a prispievajú k bezpečnosti. V tomto motíve sa niesla aj naša ostatná kampaň na PZP. Odvaha, ktorú sme do takejto komunikácie s našimi zákazníkmi vložili, sa vyplatila, o čom svedčí aj odborné ocenenie, ktoré sme v public relations získali,“ hovorí Daniela Michaličová, riaditeľka úseku komunikácie a bankopoisťovníctva.

Obce sú pre KOMUNÁLNU poisťovňu kľúčovým hráčom v rámci všetkých kategórií poistení. Obec Rybník a jej prvenstvo ako najbezpečnejšej obce na Slovensku boli ústredným motívom KOMUNÁLNEJ poisťovne v rámci jesennej kampane na PZP, ktorá prepojením ATL a BTL aktivít súčasne odštartovala repozicioning značky KOMUNÁLNA  poisťovňa.

Juraj Danielis, Managing Partner agentúry PR Clinic: „Obec Rybník – ako najbezpečnejšia obec na Slovensku – vzbudila v médiách obrovský záujem. Úlohou agentúry PR Clinic bolo správne a efektívne nastaviť stratégiu komunikácie, následne mix aktivít a nástrojov tak, aby sme v obmedzenom časovom horizonte intenzívne zasiahli cieľovú skupinu poisťovne. Súčasne bolo pre nás výzvou ponúknuť médiám zaujímavé odkazy, ktoré po komunikačnej stránke odlíšia KOMUNÁLNU poisťovňu od existujúcej konkurencie a vytvoria z poisťovne prvý kontakt s referenciou top partnera pre poistné produkty a analýzu trhu.“

Vyhlasovateľom súťaže Prokop je Asociácia PR na Slovensku v spolupráci s odborným mesačníkom Stratégie a portálom medialne.sk. Cieľom súťaže je prostredníctvom odbornej poroty ohodnotiť najlepšie pôvodné PR projekty, realizované na Slovensku vždy v priebehu uplynulého roka domácimi špecializovanými agentúrami. Kritériami súťaže sú inovatívnosť, kreativita a flexibilita PR projektu s prihliadnutím na preukázané výsledky.

Sledujte nás na sociálnych sieťach