Poistite si futbalový zážitok

10.06.2016

"Bratislava, 10.6. 2016: Pätnáste Majstrovstvá Európy vo futbale sú poznačené hrozbou teroristických útokov a štrajkom železničiarov. Futbalovým fanúšikom, ktorí cestujú na stretnutia vo Francúzsku, preto odborníci odporúčajú uzatvoriť komplexné cestovné poistenie."

Základné balíky poistenia do zahraničia (v rámci EÚ) kryjú ošetrenie vo všetkých zdravotných zariadeniach, teda vo verejných aj súkromných,“ vysvetľuje Peter Žilka, vedúci oddelenia vzniku a vývoja poistných produktov neživotného poistenia z KOMUNÁLNEJ poisťovne. Poisťovňa v takom prípade hradí pobyt v nemocnici, nutnú operáciu, lieky kúpené na lekársky predpis, zubné ošetrenie, zapožičanie bariel, invalidných vozíkov a iných zdravotníckych pomôcok na lekársky predpis. Ďalej kryje náklady záchrannej služby alebo taxislužby (pri neschopnosti chodiť) aj výdavky spojené s hľadaním a vyslobodzovaním poisteného. V prípade úmrtia poisteného v zahraničí poisťovňa zabezpečí prepravu jeho telesných pozostatkov na Slovensko. 
Už ste docestovali, ale vaša batožina ešte nie?
Z poistenia batožiny je kryté jej poškodenie, zničenie aj odcudzenie. „Pod batožinou sa pre prípad poistenia rozumejú veci, ktoré súvisia s činnosťami vykonávanými počas zahraničnej cesty, najmä knihy, športové vybavenie, campingové potreby, fotoaparát, videokamera či kufor. Z tohto typu poistenia je vylúčená elektronika,“ upozorňuje Peter Žilka.
Odborník odporúča, aby ste v prípade poškodenia vecí, vyfotografovali alebo inak zdokumentovali ako ku škode došlo a aj samotnú batožinu. Poisťovňa prepláca aj náklady spojené s jej meškaním, napríklad zakúpenie nových nevyhnutných vecí. Poistnú udalosť je však potrebné nahlásiť najneskôr do 15 dní od návratu na Slovensko.
Strata cestovných dokladov
Ak stratíte doklady, poisťovňa vám v rámci komerčného pripoistenia uhradí aj výdavky spojené so zaobstaraním nových dokladov v zahraničí, rovnako ako náklady na dopravu do najbližšieho mesta, kde sa nachádza zastupiteľstvo Slovenskej republiky, ktoré náhradný cestovný doklad vystaví.  
Ak cestujete na šampionát autom
Naši futbalisti odohrajú zápasy o postup zo skupiny v troch rôznych dejiskách, ktoré sú od seba vzdialené niekoľko stoviek kilometrov (Bordeaux – Lille, 851 km; Lille – St. Etienne, 326 km). Ak kvôli tomu zvažujete cestu autom, nezabudnite si ho tiež pripoistiť. Komerčné poistenie sa vzťahuje na výdavky spojené s nepojazdným vozidlom, dovozom automobilu na Slovensko či zabezpečenie cestovných nákladov, teda ubytovanie v prípade poruchy auta na ceste.  
Zdravotnícky systém vo Francúzsku je podstatne nákladnejší ako na Slovensku. Aj menšie zranenie, ochorenie alebo vzniknutá škoda vám môžu pobyt v zahraničí znepríjemniť a zároveň spôsobiť finančné ťažkosti. Z cesty sa v okamihu stane nepríjemne predražená záležitosť. Preto nepodceňujte riziko a pred cestou na šampionát navštívte niektorú z našich pobočiek, kde vás usmernia a ozrejmia na čo máte nárok a na čo sa poistenie už nevzťahuje.
 

Sledujte nás na sociálnych sieťach