Cestovné poistenie vybavíte z domu aj z dovolenky

29.04.2016

"Ak už pomaly začínate cestovať prstom po mape, nezabudnite aj na poistenie. V prípade, že vám „vyfučalo“ z hlavy, viete ho uzavrieť aj na poslednú chvíľu, rýchlo a jednoducho prostredníctvom svojho počítača. Stačí vyplniť e-formulár, ktorým poistíte celú rodinu vrátane detí. „Ochrana“ pred úrazom tak môže začať platiť behom pár minút."

Odchádzate na dovolenku a zabudli ste na cestovné poistenie? Nevadí. Pomôcť si dokážete sami, a to elektronicky za pár minút z domu, ale aj zo zahraničia. Dokonca ho viete uzavrieť tak, aby začalo platiť ihneď po vyplnení e-formulára. Podmienkou je okamžité zaplatenie, ktoré klient môže realizovať prostredníctvom služby CardPay. Tento spôsob umožňuje získať platné cestovné poistenie okamžite, ako aj ušetriť čas potrebný na návštevu pobočky.

Ako na to?
Na webovej stránke poisťovne www.kpas.sk kliknete na Cestovné poistenie online a sami sebe uzatvoríte zmluvu. Povinné údaje sú:

 • od kedy do kedy budete oddychovať v zahraničí,
 • výber z pripoistení (nemusíte zvoliť žiadne),
 • informácie o sebe ako narodenie, meno, priezvisko, bydlisko, emailová adresa, číslo účtu
 • a po prečítaní poistných podmienok potvrdíte, že s nimi súhlasíte.

Po uzavretí poistenia dostane klient mailom návrh poistnej zmluvy, postup, čo robiť pri poistnej udalosti a tiež asistenčnú kartu, ktorou sa preukáže u lekára. Zároveň na nej nájde všetky potrebné kontakty pre riešenie poistnej udalosti.
Kedy môžete zrušiť online poistenie a kedy naopak už nie
V prípade, že poistná zmluva bola uzavretá na dobu minimálne 1 mesiac, klient má právo na odstúpenie od poistnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy. Pričom oznámenie o odstúpení je potrebné odoslať písomne na adresu KOMUNÁLNEJ poisťovne. Ale ak zmluva bola dojednaná na obdobie kratšie ako 1 mesiac, odstúpiť od zmluvy sa už nedá.

Poistenie tiež nevznikne, ak nebolo poistné zaplatené v plnej výške. Vyplnenie poistnej zmluvy cez internet nestačí na vznik poistného vzťahu – ten vzniká až okamihom zaplatenia poistného v plnej výške.

Úkony v zahraničí hradené cestovným poistením:

 • lekárske vyšetrenie,
 • hospitalizáciu v nemocničnej izbe do doby, kedy bude poistený schopný prevozu na územie SR,
 • nutnú operáciu,
 • lieky kúpené na lekársky predpis,
 • zubné ošetrenie pri náhlych stavoch na zmiernenie bolestí, maximálne však dva zuby (ak nie je príčinou úraz),
 • lekárom predpísané náhradné okuliare pri úraze
 • zapožičanie umelých končatín, bariel, invalidných vozíkov a iných zdravotníckych prístrojov a pomôcok na lekársky predpis,
 • ošetrenie pri komplikáciách v ťarchavosti, ktoré vzniknú pred ukončením 24. týždňa tehotenstva vrátane pôrodu,
 • náklady záchrannej služby alebo taxislužby za prepravu do najbližšej nemocnice (pri neschopnosti chodiť a pod.),
 • náklady za prepravu na územie SR, ak poistený nebude môcť zo zdravotných dôvodov použiť dopravný prostriedok, ktorý je súčasťou zájazdu 
 • liečebné náklady vzniknuté na základe teroristického útoku, ak v čase uzavretia zmluvy o obstaraní zájazdu nebolo oficiálne vyhlásené Ministerstvom zahraničných vecí SR za nebezpečné z dôvodu terorizmu
 • poisťovňa poskytne taktiež plnenie za náklady spojené s hľadaním a vyslobodzovaním poisteného a v prípade jeho úmrtia i jeho telesných pozostatkov, v prípade nehôd v horách alebo na mori, v dopravnom prostriedku, ktorý havaroval alebo v budove resp. stavbe, ktoré sa zrútili.

Sledujte nás na sociálnych sieťach