Čas dovoleniek necháva vaše domy bez dozoru

27.05.2016

"Počas doby, kedy čerpáte svoje dlho očakávané dni voľna, často dochádza k násilným vniknutiam do vašich domovov. Okrem finančnej ujmy vám zlodej môže spôsobiť aj nemalé škody na majetku. Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti preto netreba zanedbávať. Môžete sa vyhnúť poriadne „mastnému“ účtu za opravy."

Hlavne v letných mesiacoch, kedy majitelia nehnuteľností trávia dovolenku mimo domova aj niekoľko týždňov, dochádza k násilným vstupom do príbytkov. Predmetom záujmu bývajú predovšetkým peniaze, šperky, ale aj drahá elektronika. Zlodeji sa často neštítia ani prítomnosti domácich osôb, ktorí spia na poschodí, zatiaľ čo nezvaní hostia si premeriavajú terén z bezprostrednej blízkosti. Myslieť na poistenie nehnuteľnosti a domácnosti preto treba nielen počas dovolenky, ale počas celého roku.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti hradí náklady za opravy spôsobené:

 • požiarom, výbuchom, priamym úderom blesku, nárazom alebo zrútením lietadla, pádom stromov, stožiarov a iných predmetov,
 • povodňou alebo záplava,
 • víchricou alebo krupobitím,
 • zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, lavín, zemetrasením, ťarchou snehu alebo námrazou,
 • kvapalinou unikajúcou z vodovodných, hasiacich zariadení, poškodením alebo zničením prívodného, odvádzacieho potrubia, poškodením alebo zničením kotlov, armatúr a zariadení pripojených na potrubie...,
 • náraz dopravného prostriedku, dym, nárazová vlna pri prelete nadzvukového lietadla,
 • vandalizmom, krádežou, lúpežou,
 • zo zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobíte inej osobe.

Poistenie nehnuteľnosti bez poistenia domácnosti sa nevypláca
Poistenie nehnuteľnosti bez domácnosti a naopak nie je úplne a vystavujete sa tak riziku, že v prípade škody budete opravy hradiť z vlastných prostriedkov.

Príklad:
Zlodej vnikne do vášho príbytku a zničí priľahlé steny, podlahu a popritom odcudzí televízor, hotovosť aj notebook. Z poistenia nehnuteľnosti vám poisťovňa vyplatí odškodné za škody na stenách a podlahe a z poistenia domácnosti získate kompenzáciu za ukradnutý televízor, hotovosť a notebook.

Čo je Nehnuteľnosť - všetko to, čo je pevne spojené s bytom alebo rodinným domom a nedá sa oddeliť, napríklad sanita, strecha, steny, múry, okná.
Čo je Domácnosť - súhrn vecí, ktoré z vášho domu či bytu vypadnú, ak by ste ho otočili na ruby. Teda nábytok, spotrebiče, obrazy, bicykle a ostatné hnuteľné veci.

Možné zľavy na poistenie

 • Ak klient uzavrie poistenie na nehnuteľnosť a súčasne aj na domácnosť, získa zľavu 10 %
 • Alebo za každú ďalšiu uzatvorenú zmluvu v KOMUNÁLNEJ poisťovni, či už je to havarijné alebo životné poistenie môže získať u nás ďalšiu zľavu do výšky 10 %
 • Platenie poistného v ročných splátkach je zvýhodnené 3 %
 • Dá sa získať obchodnú zľavu 10 %
 • Objemová zľava podľa výšky poistného predstavuje 10 %
 • Dôchodcovia a osoby so zdravotným postihnutím získajú znížené poistné o 5 %

Rekonštrukcia ovplyvní poistnú sumu
Klient má povinnosť informovať poisťovňu, že hodnota nehnuteľnosti sa zmenila, aby nedošlo k podpoisteniu. V prípade škody by totiž nižšia poistná suma ako je aktuálna hodnota majetku, mala za následok výrazne nižšie vyplatené plnenie ako bol skutočný rozsah škody. Vyššia hodnota nehnuteľnosti či domácnosti sa na poistnom prejaví v podobe priplatenia si pár eur navyše, pričom v prípade škody klient ušetrí aj tisíce eur, ktoré v plnom rozsahu uhradí poisťovňa.

Sledujte nás na sociálnych sieťach