Znepríjemňuje vám život na cestách sneh či námraza? Riešením môže byť aj poistenie

07.01.2016

"Snehová nádielka nechala na seba chvíľu čakať, no nakoniec predsa len dorazila a so sebou priniesla aj niektoré krízové situácie na cestách. Vodiči sa musia vysporiadať s padnutým snehom zo strechy, šmykom na vozovke či zamrznutým zámkom. KOMUNÁLNA poisťovňa poradí ako v týchto prípadoch pomôže poistenie."

Vodič spôsobil nehodu, ale nemal prezuté zimné pneumatiky
V prípade nehody pri súvislej vrstve snehu na vozovke by muselo byť jednoznačne preukázané, resp. uvedené v policajnom zázname, že k nehode došlo v dôsledku neprezutia gúm z letných za zimné (napr. neubrzdenie vozidla). Iba vtedy by poisťovňa mohla pristúpiť k regresu voči škodcovi. Poisťovňa nijako neurčuje kedy klient má mať prezuté gumy a kedy nie, na to slúži zákon a vodič za jeho nedodržanie môže byť pokutovaný políciou.
Zamrznutie zámku na vozidle
Zamrznutie zámku sa chápe ako porucha a jej oprava je zahrnutá v asistenčných službách, ktoré sú súčasťou produktov Povinné zmluvné poistenie aj Havarijné poistenie zadarmo. Napríklad ak má klient u nás uzavreté povinné zmluvné poistenie Eurogarant, ktoré obsahuje širšie asistenčné služby, v takom prípade mu asistenčná služba pomôže poruchu odstrániť na náklady asistenčnej služby. Otvorenie a výmenu zámku hradíme až do sumy 240 eur v závislosti od miesta nehody (v SR alebo v zahraničí) a od dojednaného variantu poistného krytia. Úhradu nového zámku prípadne nových kľúčov si už klient hradí sám.
Spadnutý sneh/ľad zo strechy na kufor vozidla
Náhradu škody môže poškodený žiadať zo svojej havarijnej poistky alebo ak ju nemá, tak z poistenia zodpovednosti za škodu uzatvorenú správcom alebo majiteľom budovy, z ktorej strechy sa sneh zosunul. 
Pád snehu/ľadu považujeme za živelnú udalosť, ktorá je súčasťou základného krytia havarijného poistenia. Žiadne pripoistenie v tomto prípade nie je potrebné. Treba však počítať so spoluúčasťou. Stačí, ak si poškodený urobí fotografický alebo video záznam udalosti, z ktorého by malo byť zrejmé, že škodu skutočne spôsobil sneh/ľad zo strechy. Preto odporúčame najskôr vykonať fotografický či video záznam a až potom poškodený (v prípade, že by hrozilo, že škoda sa v dôsledku tiaže ľadu môže zväčšovať) môže vykonávať všetky opatrenia, aby sa škoda nerozšírila. Keďže poisťovňa v takýchto prípadoch väčšinou žiada regres od škodcu teda správcu budovy, bolo by dobré ak by klient získal Prehlásenie od správcu alebo majiteľa danej budovy, z ktorej strechy sa sneh zosunul na vozidlo, že preberá zodpovednosť za vzniknutú škodu. Následne poškodený nahlási udalosť na dispečing škôd poisťovne.
Ak poškodený nechce hradiť ani spoluúčasť, potom sa musí obrátiť na správcu budovy, z ktorej strechy sa sneh/ľad uvoľnil. Od majiteľa môže žiadať aj plnú náhradu škody ak napríklad nemá uzatvorenú havarijnú poistku. 
Na záver: Ako zvládnuť šmyk
Ako zvládnuť šmyk na ceste radí Centrum bezpečnej jazdy na Slovakiaringu
Šmyk predných kolies
Rozpoznanie: vodič ho vníma ako stav, kedy auto nie je ochotné zatočiť toľko, koľko si vyžaduje daná situácia – vynáša ho zo zákruty von
Zvládnutie: vodič uvoľní plynový pedál a nechá volant natočený v pôvodnom uhle, auto postupne spomaľuje a zatáča (šmyk pominie)

Šmyk zadných kolies
Rozpoznanie: auto má tendenciu začať rotovať okolo zvislej osi, táto situácia je známa pod slangovým výrazom – „hodiny“
Zvládnutie: vodič stlačí spojkový pedál a nasadí takzvanú kontru (natočí volant do smeru jazdy) – auto prestáva rotovať, zrovnáva sa, vodič vráti kontru späť. Tým je situácia vyriešená

Sledujte nás na sociálnych sieťach