Menej ako 5 eur pomôže prekonať finančný dopad kritickej choroby

08.03.2017

"Bratislava, 8. marca 2017 – Až 23 % obyvateľov Slovenska vo veku od 30 do 70 rokov zomiera v dôsledku onkologického ochorenia. Okrem onkologických ochorení sa na úmrtnosti obyvateľov výraznou mierou podpisujú aj srdcovo-cievne a ďalšie tzv. kritické choroby. Ženy najčastejšie postihuje rakovina prsníka; každoročne pribudne až 2 000 nových prípadov."

Bratislava, 8. marca 2017 – Až 23 % obyvateľov Slovenska vo veku od 30 do 70 rokov zomiera v dôsledku onkologického ochorenia. Okrem onkologických ochorení sa na úmrtnosti obyvateľov výraznou mierou podpisujú aj srdcovo-cievne a ďalšie tzv. kritické choroby. Ženy najčastejšie postihuje rakovina prsníka; každoročne pribudne až 2 000 nových prípadov.

Liečba väčšiny kritických chorôb so sebou prináša okrem psychickej záťaže aj výpadok alebo výrazné zníženie príjmu a zvýšené finančné náklady. V takýchto prípadoch môže pomôcť poistenie. „Pripoistenie kritických chorôb patrí spolu s pripoistením denného odškodného za čas práceneschopnosti následkom úrazu alebo choroby a pripoistením času nevyhnutného liečenia medzi najčastejšie uzatvárané pripoistenia,“ povedala Blanka Hatalová, členka predstavenstva KOMUNÁLNEJ poisťovne. „Ak si napríklad 25-ročná žena k akémukoľvek bežne platenému poisteniu v KOMUNÁLNEJ poisťovni uzatvorí pripoistenie kritických chorôb na 35 rokov s poistnou sumou 5 000 eur, platí približne 4,75 eur mesačne. V prípade, že by jej bol v budúcnosti diagnostikovaný zhubný nádor prsníka alebo iná kritická choroba, poisťovňa jej vyplatí celú dojednanú sumu – v uvedenom prípade 5 000 eur,“ dodala B. Hatalová.

Pripoistenie kritických chorôb od KOMUNÁLNEJ poisťovne sa okrem najrozšírenejších chorôb, akými sú srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda či rakovina, vzťahuje aj na exotické choroby ako napr. japonská encefalitída či spavá choroba a na závažné psychické choroby. „Napriek tomu, že poistenie nedokáže chorobe zabrániť, môže pomôcť kompenzovať finančné straty pri práceneschopnosti, resp. pokryť náklady na liečbu,“ zdôraznila B. Hatalová. Najvyššia poistná suma, ktorú vyplatila KOMUNÁLNA poisťovňa po diagnostikovaní kritickej choroby, presiahla sumu 3 500 eur; priemerné plnenie je 2 800 eur.

Sledujte nás na sociálnych sieťach