Tohtoročná zima si vyberala daň – aj na obecnom majetku

24.02.2017

"Slovensko zažilo najchladnejší január za posledných 30 rokov, keď teplota vzduchu klesla na niektorých miestach pod -30 °C. Niekoľkonásobne viac škodových udalostí na obecnom majetku spôsobených mrazom či snehom než v minulom roku zaevidovala počas aktuálnej zimnej sezóny KOMUNÁLNA poisťovňa."

Slovensko zažilo najchladnejší január za posledných 30 rokov, keď teplota vzduchu klesla na niektorých miestach pod -30 °C. Niekoľkonásobne viac škodových udalostí na obecnom majetku spôsobených mrazom či snehom než v minulom roku zaevidovala počas aktuálnej zimnej sezóny KOMUNÁLNA poisťovňa.

Najčastejšími príčinami poistných udalostí boli silný mráz a ťažký alebo topiaci sa sneh. Samosprávy nahlasovali najmä škody spôsobené na budovách základných škôl, obecných úradov či kultúrnych domov. „Evidujeme napríklad zamrznutie až 30 radiátorov v budove Gymnázia v Handlovej alebo poškodenie autobusovej zastávky následkom pádu stromu počas víchrice vo Vranove nad Topľou,“ povedal Peter Žilka, vedúci Oddelenia vzniku a vývoja poistných produktov KOMUNÁLNEJ poisťovne. V priebehu uplynulých piatich rokov vyplatila KOMUNÁLNA poisťovňa viac ako 50 poistných udalostí za škody spôsobené zimou, z toho dve mimoriadne v celkovej sume temer 60-tisíc eur.

Samosprávy majú podľa skúseností KOMUNÁLNEJ poisťovne štandardne záujem o poistenie budov obecných úradov, bytových domov, priemyselných parkov, zberných dvorov a v neposlednom rade aj obecných vozidiel. Primátori a starostovia zároveň vyhľadávajú KOMUNÁLNU poisťovňu ako partnera aj pri poisťovaní eurofondových projektov: „Prostredníctvom nášho strategického partnerstva so Združením miest a obcí Slovenska poskytujeme jeho členom v rámci programu CECRI poistné krytie pri revitalizácii miestnej infraštruktúry – ciest, chodníkov, vodovodov či kanalizácie, ale aj pri obnove obecných parkov, 'mŕtvych' skládok odpadu a iných verejných priestorov,“ upresnil P. Žilka.

Zima síce končí, nástrahy počasia však pokračujú. Náhle topenie snehu, nebezpečný chod ľadov s potenciálnou možnosťou vzniku ľadových zátarás a prudké dažde môžu viesť k rýchlemu stúpaniu hladín vo vodných tokoch, ktoré ohrozujú najmä obce. Hydrologický ústav SHMÚ vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa pred povodňami pre oblasť Košíc a Starej Ľubovne, ako aj výstrahu pred povodňami druhého stupňa pre okresy Trebišov a Rožňava. Samosprávy preto venujú zvýšenú pozornosť preventívnym opatreniam. Súčasťou prevencie by malo byť aj poistenie obecného majetku. KOMUNÁLNA poisťovňa ponúka obciam a mestám pre tento prípad produkt špeciálne zameraný na ochranu hnuteľného aj nehnuteľného obecného majetku, ktorý zahŕňa aj škody spôsobené živlom.

Sledujte nás na sociálnych sieťach