Oproti roku 2015 došlo až k 80 % nárastu dopravných nehôd spôsobených zverou

20.03.2017

"KOMUNÁLNA poisťovňa zaznamenala v uplynulom roku 155 dopravných nehôd spôsobených stretom automobilu so zverou, zatiaľ čo v roku 2015 ich evidovala len 86, čo predstavuje až 80 % medziročný nárast."

Havarijné poistenie ako šťastie v nešťastí

KOMUNÁLNA poisťovňa zaznamenala v uplynulom roku 155 dopravných nehôd spôsobených stretom automobilu so zverou, zatiaľ čo v roku 2015 ich evidovala len 86, čo predstavuje až 80 % medziročný nárast. V priebehu posledných piatich rokov eviduje KOMUNÁLNA poisťovňa konštantný nárast počtu dopravných nehôd spôsobených stretom vozidla so zverou. Ak má auto okrem povinnej aj havarijnú poistku, v prípade takejto zrážky predstavuje havarijné poistenie povestné šťastie v nešťastí.

Okrem samotného počtu havárií rastie každoročne aj suma poistného plnenia – či už z dôvodu stúpajúcej ceny náhradných dielov, práce v autoservisoch, ale aj kvôli stále vyšším investíciám do kúpy osobných automobilov. „Najvyššia vyplatená suma za škodu spôsobenú stretom vozidla so zverou v uplynulom roku bola vo výške presahujúcej 25-tisíc eur,“ hovorí Ing. Helena Baričová, zástupkyňa riaditeľa úseku likvidácie poistných udalostí v neživotnom poistení z KOMUNÁLNEJ poisťovne a upresňuje: „Vodič v snahe vyhnúť sa zrážke so srnou strhol volant, vbehol do priekopy a následne narazil do betónového mostíka. Na svojom novom vozidle, ktoré bolo v prevádzke iba tri mesiace, spôsobil totálnu škodu.“ KOMUNÁLNA poisťovňa vyplatila v uplynulom roku okrem tejto ďalších 154 škôd v celkovej sume viac ako 430-tisíc eur. Škody spôsobené pri stretoch vozidla so zverou nie sú hradené z povinného zmluvného poistenia, vodiči si môžu uplatniť nárok na náhradu len v prípade, že majú uzatvorené havarijné poistenie.

Pri stretoch áut so zvieratami ide najčastejšie o lesnú zver (srna, jeleň, diviak...), v obciach so psom. Poistenci KOMUNÁLNEJ poisťovne nahlásili aj nehody, pri ktorých došlo k zrážke vozidla s kravou alebo so splašeným konským povozom. „Evidujeme aj kuriózny stret kamióna a kravy s poistným plnením cca 11-tisíc eur, či zrážku nového motorového vozidla, ešte bez prideleného evidenčného čísla, s lesnou zverou,“ hovorí H. Baričová a dodáva: „V tomto prípade bola poistná zmluva platná iba jeden deň.“

Ako predchádzať stretu so zverou?
Vo všeobecnosti platí, že by mali vodiči venovať zvýšenú pozornosť riadeniu na úsekoch ciest označených značkami, ktoré upozorňujú na pohyb zvierat. Predvídať prítomnosť zvery je potrebné na cestách vedúcich cez súvislé lesné porasty, medzi lesnými porastmi a poľami a na cestách v okolí vodných tokov. Ani skúsení vodiči však niekedy stretu so zverou zabrániť nedokážu.

Ak k zrážke dôjde, poľovnícke združenie, resp. majiteľ zvery môže v prípade usmrtenia žiadať od vinníka náhradu škody, ktorá je hradená z povinného poistenia. V prípade, že si vodič privlastní usmrtené zviera, môže byť voči nemu dokonca vznesené obvinenie z pytliactva.

Sledujte nás na sociálnych sieťach