V Kvačanoch hýbu svetom – sú prvými nositeľmi ocenenia Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2015

27.03.2017

"K tomu, aby sa v minulom roku Kvačany stali historicky prvou obcou, ktorá získala ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2015, nemalou mierou prispela aj spolupráca samosprávy s tunajšou základnou školou."

K tomu, aby sa v minulom roku Kvačany stali historicky prvou obcou, ktorá získala ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2015, nemalou mierou prispela aj spolupráca samosprávy s tunajšou základnou školou.

Dnes Nadácia pre deti Slovenska v kvačianskej Základnej škole otvorila putovnú edukatívnu výstavu, ktorá zobrazuje princípy Školy s rešpektom. Škola s rešpektom je podľa pedagogických expertov nadácie taká škola, ktorá napĺňa princípy zmeny prístupu k deťom a mladým ľuďom a k zmene prostredia tak, aby zo školy vychádzali jedinečné osobnosti, ktoré sú schopné rozvíjať svoj potenciál. A o tom je aj kvačianska škola - preto jej tento titul neoficiálne patrí. Dokazuje to aj niekoľko fotografií výstavy, napr. atmosféra v školskom holubníku, komunikácia detí a učiteľov.

„Škola je prirodzene miestom vytvárania rešpektujúceho vzťahu k deťom. Vo svojom úsilí ale nemôže zostať osamotená, lebo subjekty formujúce životy detí nedosiahnu izolovane výsledok, pokiaľ nebudú spolupracovať a navzájom sa pozitívne aktivizovať,zdôraznila Mgr. Mária Rypáková, riaditeľka ZŠ Kvačany a vysvetlila, že „preto je to o komunite, ktorá prepojením všetkých článkov reťazca nadobudne možnosti, ktoré dokážu pohnúť svetom. Preto je to o komunite priateľskej deťom a mladým ľuďom.“

Jej vyjadrenie doplnil Jozef Grúň, starosta obce Kvačany: „Ako starosta môžem skonštatovať, že v Kvačanoch v spolupráci s poslancami, občanmi, učiteľmi a žiakmi našej školy sa nám podarilo vytvoriť komunitu, ktorá spoločnými silami, rozhodnutiami a systematickou prácou vytvára hodnoty, ktoré slúžia v prospech celej obce.“

Ocenenie Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom je určené komunitám a samosprávam, ktoré systematicky a udržateľne na úrovni svojich politík, stratégií, plánov, financovania, a najmä reálnych aktivít vytvárajú pre deti a mladých ľudí prostredie, v ktorom sa cítia bezpečne, majú v ňom naplnené svoje potreby a sú rovnocennými a rešpektovanými partnermi dospelých. Udeľuje ho Nadácia pre deti Slovenska od roku 2016 a partnermi ocenenia sú KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group a Združenie miest a obcí Slovenska. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group program podporuje od jeho začiatku: „Naša poisťovňa zameriava svoje filantropické aktivity primárne na podporu spoločenských, kultúrnych a športových aktivít organizovaných mestami a obcami na celom Slovensku a na rozvoj detí a mladých ľudí. Želáme si, aby sa deti a mladí ľudia cítili v našich mestách a obciach bezpečne a aby boli naše mestá a obce miestom, kde chcú zostať žiť a zakladať si svoje rodiny,“ povedala Daniela Michaličová, riaditeľka úseku komunikácie a bankopoisťovníctva KOMUNÁLNEJ poisťovne.

„Slovensko je plné príkladov dobrej praxe, ktoré môžu inšpirovať iných. Napokon obec Kvačany ako minuloročný víťaz ocenenia Komunita priateľská deťom to tiež dokazuje. Myslím si , že takéto aktivity rozširujú pestrú paletu inovatívnych prístupov v samospráve, čo zvýrazňuje jej rozmanitosť a jedinečnosť,“ hovorí hovorca ZMOS Michal Kaliňák, ktorý v podpore mladých ľudí samosprávami vidí aj budovanie silného puta lokálpatriotizmu.

Do 31. marca 2017 verejnosť ešte môže nominovať komunity na ocenenie za aktivity v roku 2016 prostredníctvom formulára na www.codetipotrebuju.sk. „Deti a mladí ľudia sú naši dôležití a rešpektovaní partneri. Len dialóg a spolupráca všetkých aktérov, deti a mladých ľudí nevynímajúc, totiž dokáže priniesť výsledok, ktorý sa nielen udrží, ale ktorý budeme radi a spoločne zveľaďovať,“ zdôraznila Dana Rušinová, správkyňa a výkonná riaditeľka Nadácie pre deti Slovenska.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude 17. mája 2017 počas slávnostného večera na sneme ZMOS.

Sledujte nás na sociálnych sieťach