Voda a elektrina, štatisticky najväčší (ne)priatelia domácností

19.04.2017

"Najčastejšou príčinou poškodenia nehnuteľností na Slovensku boli v roku 2016 poruchy vodovodných rozvodov a znehodnotenie atmosférickými zrážkami – dažďom, vodou z topiaceho sa snehu alebo ľadu."

Najčastejšou príčinou poškodenia nehnuteľností na Slovensku boli v roku 2016 poruchy vodovodných rozvodov a znehodnotenie atmosférickými zrážkami – dažďom, vodou z topiaceho sa snehu alebo ľadu. Za škody v domácnosti je najčastejšie zodpovedný elektrický skrat. Vyplýva to z údajov KOMUNÁLNEJ poisťovne. V roku 2016 vyplatila poisťovňa celkové poistené plnenie vo výške viac ako 183-tisíc eur za škody spôsobené na nehnuteľnostiach a v domácnostiach, takmer 47-tisíc eur z poistenia domácnosti a viac než 136-tisíc eur z poistenia nehnuteľnosti

„Najvyššie poistné plnenie vyplatené KOMUNÁLNOU poisťovňou z poistenia nehnuteľnosti bolo minulý rok vo výške takmer 17-tisíc eur. Škodu na priľahlej murovanej budove pri rodinnom dome spôsobil požiar,“ povedal Peter Žilka, vedúci Oddelenia vzniku a vývoja poistných produktov KOMUNÁLNEJ poisťovne a dodal: „Našim klientom odporúčame, aby mali uzatvorené poistenie nehnuteľnosti a zároveň aj poistenie domácnosti. Je to dôležité preto, aby sa vyhli riziku, že v prípade škody na nehnuteľnosti , budú musieť opravy, resp. kúpu hnuteľných vecí tvoriacich zariadenie domácnosti hradiť z vlastných prostriedkov.“

KOMUNÁLNA poisťovňa je len jednou z dvoch, ktoré na Slovensku poisťujú aj nehnuteľnosti v rizikových povodňových oblastiach. Pri výbere vhodnej kombinácie poistenia nehnuteľnosti a domácnosti preto poisťovňa odporúča prihliadať aj na potenciálne nebezpečenstvá plynúce z polohy nehnuteľnosti. „Ideálna poistka má cielene reagovať na potreby klientov. Vo viacerých záplavami ohrozených oblastiach Slovenska to znamená aj potrebu poistiť nehnuteľnosť práve proti nim,“ zdôraznil P. Žilka. Klienti KOMUNÁLNEJ poisťovne si tak môžu poistiť aj nehnuteľnosti v rizikových oblastiach, ktoré iné poisťovne automaticky zamietnu.

Poistenie nehnuteľnosti
Predmetom poistenia nehnuteľnosti sú stavby určené na bývanie (rodinné domy a byty v osobnom vlastníctve), domy vo výstavbe, rekreačné domy a chaty, garáže, ploty, záhradné domčeky, bazény, ale aj stavebný materiál.

Spolu s poistenou nehnuteľnosťou sú kryté:

  • stavebné súčasti: všetko čo nemôže byť od budovy oddelené, napr. okná, priečky, dvere, obklady, sanita, elektroinštalácia, plynové i vodovodné rozvody, zabudovaná klimatizácia, podlahy, tapety aj maľby stien.
  • príslušenstvo budov: veci určené na trvalé užívanie s budovou, napr. drevené obklady stien, antény, elektronická zabezpečovacia či protipožiarna signalizácia, kamerový systém, kotol, slnečné kolektory na budove, sporák, vstavaný nábytok, kuchynská linka aj so zabudovanými spotrebičmi.

Poistenie domácnosti
Domácnosť je súhrn vecí osobnej potreby členov domácnosti, ktoré nie sú pevne spojené s nehnuteľnosťou, napr. nábytok, koberce, obrazy, odevy, knihy, riad, veci zberateľskej hodnoty, stroje, športové potreby, stavebné súčasti domácnosti (napr. maľovky, tapety, parkety, obklady), ale aj elektrospotrebiče – práčka, umývačka riadu, sušička bielizne a i.

Sledujte nás na sociálnych sieťach