Najväčšie škody na nehnuteľnostiach spôsobili požiare

02.05.2017

"Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky evidoval za prvý štvrťrok tohto roka 3 506 požiarov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa počet požiarov zvýšil o 1 224 prípadov."

Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky evidoval za prvý štvrťrok tohto roka 3 506 požiarov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa počet požiarov zvýšil o 1 224 prípadov. Najviac ich vzniklo v bytovom hospodárstve – spolu 872. Škoda spôsobená týmito požiarmi presiahla sumu 2,5 milióna eur. Nárast poistných udalostí zapríčinených požiarom eviduje aj KOMUNÁLNA poisťovňa, v minulom roku ich zaznamenala o 26,2 % viac než v roku 2015.

Požiare spôsobujú na našich nehnuteľnostiach najväčšie materiálne škody. Vyplýva to aj z údajov KOMUNÁLNEJ poisťovne, ktorá v minulom roku vyplatila najvyššie poistné plnenie z poistenia nehnuteľnosti vo výške takmer 17-tisíc eur práve za škody spôsobené následkom požiaru. „Škodu zapríčinil požiar murovanej budovy v blízkosti rodinného domu,“ povedal Peter Žilka, vedúci Oddelenia vzniku a vývoja poistných produktov KOMUNÁLNEJ poisťovne. Celkovo vyplatila KOMUNÁLNA poisťovňa za posledných päť rokov poistné plnenie v prípade požiaru vo výške viac ako 4,3 mil. eur. Ani samotné poistenie nehnuteľnosti niekedy nemusí stačiť. „Ak sa chcú poistenci vyhnúť riziku, že budú opravy hnuteľných vecí hradiť z vlastných prostriedkov, spolu s poistením nehnuteľnosti by si mali dojednať aj poistenie domácnosti,“ radí P. Žilka.

Pri ochrane majetku, života a zdravia občanov pred požiarmi a ďalšími živelnými pohromami zohrávajú dôležitú úlohu štátne aj dobrovoľné hasičské zbory. Ich príslušníci sa počas zásahov ocitajú v nebezpečných situáciách, pri ktorých si neraz spôsobia úraz. V prvom štvrťroku 2017 sa počas výkonu povolania zranili traja profesionálni hasiči. Pre prípad úrazu ich poisťuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, dobrovoľných hasičov zasa Dobrovoľná požiarna ochrana. Hasiči si môžu dopriať väčšiu ochranu formou poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú služobnému úradu počas výkonu štátnej služby a plnenia úloh zboru. KOMUNÁLNA poisťovňa im poskytuje takéto poistenie od roku 2012. Doposiaľ najvyššie vyplatené poistné plnenie z tohto poistenia presiahlo sumu 1 500 eur za škodu na motorovom vozidle.

Sledujte nás na sociálnych sieťach