Vinohradníci, pozor! Už len 4 dni môžete žiadať o podporu na poistenie úrody

11.05.2017

"Na Slovensku máme takmer 11-tisíc malých a stredne veľkých vinohradníkov. Všetci, ktorých vinice pokrývajú plochu minimálne 0, 35 ha, majú do 15. mája možnosť požiadať Pôdohospodársku platobnú agentúru o finančnú podporu na poistenie úrody."

Na Slovensku máme takmer 11-tisíc malých a stredne veľkých vinohradníkov, ktorí majú vinohrady s plochou viac ako 21-tisíc m2. Všetci, ktorých vinice pokrývajú plochu minimálne 0, 35 ha, majú do 15. mája možnosť požiadať Pôdohospodársku platobnú agentúru o finančnú podporu na poistenie úrody. KOMUNÁLNA poisťovňa im ponúka aj poistenie technológií a zásob.

Najväčšie materiálne škody na viniči spôsobuje počasie – prízemné mrazy, krupobitie, ale aj lesná zver, choroby viniča či škodcovia. V minulom roku vinohradníkov trápili hlavne jarné mrazy, ktoré spôsobili škody na úrode v rozsahu 40 až 60 percent. Niekoľko malých vinárstiev prišlo o úrodu úplne. Väčšina vinohradníkov má pre takéto situácie uzatvorené poistenie, ktoré pokryje základné straty. Aj tento rok môžu požiadať Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) o podporu na poistenie úrody vinohradov proti škodám spôsobeným nepriaznivými poveternostnými udalosťami, zvieratami, chorobami viniča alebo zamorením škodcami. Termín podávania žiadostí je do 15. mája. Podrobné informácie týkajúce sa predkladania žiadostí sú zverejnené na webovej stránke PPA.

Ani samotné poistenie úrody niekedy nemusí stačiť. „Vinohradníci majú možnosť poistiť aj poškodenie alebo zničenie technológií, budov či zásob vína,“ povedal Peter Žilka, vedúci Oddelenia vzniku a vývoja poistných produktov KOMUNÁLNEJ poisťovne. Komerčné poistenie zabezpečí vinohradníkom väčšiu ochranu. Napríklad poistenie Moja firma od KOMUNÁLNEJ poisťovne uhradí škody na nehnuteľnostiach, výrobných zariadenia aj zásobách. Rovnako sa vzťahuje na prepravu výrobkov, ako aj prerušenie prevádzky z dôvodu poškodenia budovy alebo výrobných prostriedkov. Doposiaľ najvyššie vyplatené poistné plnenie z tohto poistenia dosiahlo sumu takmer 4-tisíc eur. Poistnú udalosť spôsobil požiar prístrešku terasy reštaurácie, pričom následne bola poškodená aj vedľajšia prevádzka.

Sledujte nás na sociálnych sieťach