Zlodeji páchajú počas letných mesiacov stále väčšie škody

31.05.2017

"Počet vlámaní do nehnuteľností občanov počas letných dovoleniek mierne medziročne klesol."

Počet vlámaní do nehnuteľností občanov počas letných dovoleniek mierne medziročne klesol. Policajný zbor SR ich evidoval o 365 menej. Tento trend potvrdzuje aj KOMUNÁLNA poisťovňa, ktorej klienti nahlásili v letnom období roku 2016 o 38 % menej násilných vstupov do príbytkov než v roku 2015. Napriek nižšiemu počtu vlámaní narástli spôsobené škody.

K najväčšiemu počtu majetkových trestných činov došlo podľa Úradu kriminálnej polície v tretích štvrťrokoch 2015 a 2016 v bratislavskom, trnavskom, žilinskom a košickom regióne. Práve košická pobočka KOMUNÁLNEJ poisťovne eviduje najvyššie poistné plnenie z poistenia nehnuteľnosti následkom vlámania. „Škoda vo výške 3 400 eur vznikla odcudzením majetku počas vlámania do rodinného domu,“ povedal Peter Žilka, vedúci Oddelenia vzniku a vývoja poistných produktov KOMUNÁLNEJ poisťovne. S mapou kriminality korešponduje aj záujem o uzatvorenie poistenia domácností. „Najvyšší záujem evidujeme v Žilinskom, Košickom, Banskobystrickom a Prešovskom samosprávnom kraji,“ uviedol P. Žilka a dodal: „Najviac domácností poisťujeme v okresoch Žilina, Prešov, Levice, Trenčín, Nitra a Banská Bystrica.“

7 tipov ako predchádzať vlámaniam

  1. nahraďte bežné dvere bezpečnostnými
  2. požiadajte príbuzných, susedov alebo kolegov o pravidelné vyberanie poštovej schránky 
  3. nainštalujte do domácnosti poplašné zariadenie
  4. poistite si domácnosť
  5. požiadajte susedov o dohliadnutie na vašu nehnuteľnosť
  6. objednajte si služby bezpečnostnej agentúry na ochranu majetku
  7. nezdieľajte na sociálnych sieťach fotky z dovolenky už počas cesty tam

Čo robiť po vlámaní do nehnuteľnosti?
Pokiaľ spozorujete známky vlámania, nevstupujte do nehnuteľnosti, aby ste nezničili stopy páchateľa a okamžite privolajte políciu. Po príchode príslušníkov policajného zboru upozornite na všetky veci, ktoré nie sú na svojom mieste, resp. s nimi bolo manipulované. Následne spíšte presný zoznam odcudzených vecí. Pokiaľ vám boli ukradnuté kreditné karty, šekové alebo vkladné knižky, cenné papiere a pod. kontaktujte okrem polície aj banku a ďalšie inštitúcie. Príslušným úradom je potrebné nahlásiť aj odcudzenie ostatných dôležitých dokladov ako sú cestovné doklady (pasy), občianske preukazy, karty zdravotného poistenia a pod.

Sledujte nás na sociálnych sieťach