Počet autonehôd počas letných dovoleniek v zahraničí stúpa

13.07.2017

"Počet nahlásených škôd v povinnom zmluvnom poistení vozidiel za mesiace júl a august, ku ktorým došlo v zahraničí, stúpol za posledných päť rokov o 105 %."

Počet nahlásených škôd v povinnom zmluvnom poistení vozidiel za mesiace júl a august, ku ktorým došlo v zahraničí, stúpol za posledných päť rokov o 105 %. Vyplýva to z údajov KOMUNÁLNEJ poisťovne.

Najčastejšou príčinou poškodenia auta na zahraničnej dovolenke bola v letnej sezóne roku 2016 havária, ďalej znehodnotenie predného skla, ujma počas parkovania a zničenie auta prírodným živlom. Až k 21 percentám zo všetkých škodových udalostí v rámci havarijného poistenia (tzv. KASKO), ktoré nahlásili poistenci KOMUNÁLNEJ poisťovne, došlo v obľúbených dovolenkových destináciách – Chorvátsku a Taliansku – kam cestuje mnoho obyvateľov Slovenska autom. Pri povinnom zmluvnom poistení (PZP) išlo o 11 percent.

Najvyššie poistné plnenie z havarijnej poistky za uplynulých päť rokov vyplatila KOMUNÁLNA poisťovňa za autonehodu v Taliansku, a to vo výške viac ako 50-tisíc eur. V prípade PZP išlo o sumu prevyšujúcu 90-tisíc eur za škodu na vozidle, ku ktorej došlo v Nemecku. Poistenie vozidla, či už PZP alebo KASKO, by preto malo byť automatickou súčasťou dovolenkovej výbavy každého vodiča. Platí to obzvlášť v čase vyššieho rizika nehodovosti na preplnených európskych cestách, ktoré kvôli hrozbe násilných útokov v mimoeurópskych destináciách využíva čoraz viac dovolenkárov na presun do letovísk.

Okrem znehodnotenia vozidla počas havárií, môže dôjsť k jeho poškodeniu aj v ďalších situáciách:

Poškodenie živlom
Ak došlo počas búrky, veternej smršte či povodne v zahraničí k poškodeniu vozidla a majiteľ má uzatvorené havarijné poistenie, náklady na opravu hradí poisťovňa. Rovnako tak v prípade povinného zmluvného poistenia s benefitom poistného plnenia v prípade vzniku škody zapríčinenej živelnou udalosťou – pád stromu, povodeň, krúpy, veterná smršť a pod.

Tankovanie nekvalitného alebo nesprávneho paliva
Súčasťou povinného zmluvného poistenia, ako aj havarijného poistenia sú rozsiahle asistenčné služby. V rámci nich poskytuje KOMUNÁLNA poisťovňa klientom službu, ktorá v prípade natankovania nesprávneho alebo nekvalitného paliva zabezpečí odtiahnutie do najbližšieho servisu, kde palivo odčerpajú. Túto asistenciu uhradí poisťovňa, natankovanie nového paliva hradí klient.

Škoda na vozidle – strážené parkovisko
Ak majiteľ vozidla zaparkuje auto na stráženom parkovisku a napriek tomu na ňom vznikne škoda, má spravidla dve možnosti: buď sa obráti na prevádzkovateľa parkoviska a náhradu škody bude žiadať od neho alebo požiada o kompenzáciu z havarijného poistenia.

Sedem rád, čo robiť v prípade vzniku poistnej udalosti

  1. V prípade dopravnej nehody poskytnite prvú pomoc zraneným.
  2. Zaistite vozidlo, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu ľudí alebo majetku.
  3. Pokiaľ je to nutné, privolajte záchrannú službu a políciu. Následne spíšte správu o nehode, v ktorej je potrebné uviesť všetky potrebné informácie.
  4. Získajte kontakt na majiteľa ďalšieho motorového vozidla, s ktorým ste mali kolíziu, respektíve zodpovednú osobu napr. na stráženom parkovisku alebo v kempe.
  5. Pre zabezpečenie dôkazov o rozsahu a príčine poistnej udalosti urobte fotodokumentáciu, prípadne videozáznam.
  6. Pri vzniku akejkoľvek poistnej udalosti zavolajte na dispečing hlásenia škôd vašej poisťovne. Operátor vás bude informovať o tom, ako postupovať vo vašej konkrétnej situácii.
  7. Pokiaľ máte na dovolenke prístup na internet, vyplňte tlačivo Oznámenie o škodovej udalosti na stránke poisťovne, v ktorej máte uzavreté PZP alebo havarijné poistenie. Urýchlite tak vybavenie vašej poistnej udalosti.

Sledujte nás na sociálnych sieťach