Viac ako polovica detí na Slovensku nemá životné poistenie

22.08.2017

"Až 51 % detí na Slovensku nemá uzatvorenú žiadnu formu detského životného poistenia."

Až 51 % detí na Slovensku nemá uzatvorenú žiadnu formu detského životného poistenia. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu, ktorý pre KOMUNÁLNU poisťovňu realizovala spoločnosť PRO Business Solutions. Väčšina opýtaných pritom od detského poistenia očakáva vyplatenie odškodného v prípade úrazu, finančnú kompenzáciu za pobyt dieťaťa v nemocnici, trvalých následkov po úraze či kritických chorôb. Rodičia, ktorí svojmu dieťaťu uzavreli životné poistenie, tak urobili najčastejšie hneď po narodení, resp. do prvého roku života, alebo pri nástupe do školy.

„Z výsledkov prieskumu vyplýva, že viac ako polovica respondentov (54 %), ktorí doposiaľ svojim deťom detské životné poistenie neuzavreli, o jeho uzavretí uvažuje,“ uviedla Mária Harvaníková zo spoločnosti PRO Business Solutions. Štvrtina z nich poistenie dieťaťu neuzavrela preto, že nemá dostatok peňazí. „To, čo nás prekvapilo je, že až šestina týchto rodičov o poistení dieťaťa vôbec doteraz nerozmýšľala, 13 % rodičov uviedlo, že nemá dostatok informácií a 7 % že im nikto doteraz detské poistenie neponúkol,“ dodala. Pritom takmer dve tretiny rodičov (62 %), ktorých deti nemajú uzatvorené poistenie, nemá deti nijako finančne zabezpečené.

Naopak, približne tri štvrtiny rodičov, ktorí svojim deťom uzatvorili životné poistenie, majú sami uzatvorenú životnú poistku. „Zaujímavé zistenie prieskumu je, že priemerná ročná suma platená za detské životné poistenie, je 183 eur. To znamená, že už 0,50 eur na deň dokáže dieťa zabezpečiť v rôznych životných situáciách,“ zdôraznila Blanka Hatalová, členka predstavenstva KOMUNÁLNEJ poisťovne. Deťom sa totiž nevyhýbajú ľahšie zranenia, ale ani vážnejšie úrazy či kritické choroby, ktorých liečenie môže výrazne zasiahnuť domáci rozpočet, najmä ak dieťa potrebuje dlhšiu domácu starostlivosť. Vykompenzovať stratu časti príjmov a zvýšené výdavky môže poistenie, pričom sa vyplatené sumy môžu pohybovať v stovkách, tisícoch či desiatkach tisícov eur. „Najvyššia vyplatená suma za úraz v tomto roku bola 12 000 eur. Išlo o zlomeninu dolnej časti hornej končatiny, teda zápästia. Úraz sa stal pri skateboardingu,“ dodala B. Hatalová.

Z prieskumu vyplýva, že väčšina rodičov poistí svoje dieťa hneď po narodení. Potvrdzujú to aj údaje z KOMUNÁLNEJ poisťovne: „Z rodičov, ktorí u nás poistili svoje dieťa, tak urobilo 43,61 % hneď po narodení, resp. do prvého roku života,“ povedala B. Hatalová a doplnila: „Až 83,18 % detí bolo poistených pred dovŕšením školského veku.“

Ako zároveň uviedla, je prirodzené, že rodičia od detského poistenia očakávajú pomoc v životných situáciách, ktoré sú finančne náročné. Nejde len o kritické situácie, akými sú choroba či úraz dieťaťa, prípadne pobyt v nemocnici. „Až 82 % rodičov, ktorí svojmu dieťaťu, resp. deťom uzavreli životné poistenie, považuje takého poistenie aj za formu sporenia do dospelosti a finančnú pomoc pri začiatku vysokoškolského štúdia, svadbe alebo v prípade, že si ich dieťa bude brať hypotéku,“ povedala B. Hatalová. Napríklad v rámci detského životného poistenia Provital Junior má dieťa, resp. jeho rodičia garantované vyplatenie finančného plnenia aj v prípade týchto životných udalostí.

O prieskume
Prieskum bol realizovaný v júni 2017 prostredníctvom štandardizovaného dotazníka formou on-line rozhovorov s 1 000 respondentmi. Výber respondentov bol uskutočnený reprezentatívnym kvótnym výberom, na výberovej vzorke populácie – rodičia dieťaťa/detí mladších ako 18 rokov, respondenti boli vo veku 18 +, výberové kvóty boli pohlavie a kraj.

Sledujte nás na sociálnych sieťach