Havarijná poistka vám môže ušetriť tisíce eur

18.09.2017

"Vozidlá bez povinného zákonného poistenia (PZP) nie sú podľa platnej legislatívy spôsobilé na cestnú premávku a ich vodičom hrozí pokuta až do 3 330 eur."

Na Slovensku boli k 31. augustu tohto roka registrované takmer tri milióny motorových vozidiel. Napriek tomu, že majitelia majú zo zákona povinnosť poistiť svoje vozidlo, viac ako 150-tisíc z nich nie je zákonne poistených. Vozidlá bez povinného zákonného poistenia (PZP) pritom nie sú podľa platnej legislatívy spôsobilé na cestnú premávku a ich vodičom hrozí pokuta až do 3 330 eur. Okrem povinného poistenia môžu majitelia vozidiel uzatvoriť havarijnú poistku. Každoročne stúpajúca škodovosť viedla v posledných troch rokoch aj k nárastu počtu uzatvorených havarijných poistiek.

Každé motorové vozidlo musí byť zo zákona poistené pre prípad škody spôsobenej jeho prevádzkou tretím osobám na zdraví, živote, majetku a ušlom zisku. Táto povinnosť bola zákonom ustanovená v septembri 2001, a to pre všetky autá, prípojné vozidlá s evidenčným číslom a vybrané špeciálne vozidlá pohybujúce sa po cestných komunikáciách, napr. poľnohospodárske a priemyselné stroje. Ak auto bez PZP spôsobí nehodu, škoda je uhradená z poistného garančného fondu, ktorý spravuje Slovenská kancelária poisťovateľov. Tá každoročne eviduje niekoľko tisíc takýchto kolízií. Po tom, čo uhradí poškodenému opravu, od vinníka vymáha celú výšku plnenia, a to súdnou cestou, resp. prostredníctvom exekútora. Sumy vyplácané z PZP po nehodách sa zvyčajne pohybujú v tisícoch eur. „Najvyššie poistné plnenie z PZP, ktoré sme v minulom roku vyplatili, bolo vo výške viac ako 40-tisíc eur,“ povedala Helena Baričová, zástupkyňa riaditeľa Úseku likvidácie poistných udalostí v neživotnom poistení z KOMUNÁLNEJ poisťovne.

Zatiaľ čo z PZP sú hradené škody poškodených, škody spôsobené poisteným napr. pri cúvaní na parkovisku či v garáži sú hradené z havarijného poistenia. „Podstatou havarijného poistenia – niekedy označovaného aj ako KASKO – je nahradiť škody na vozidle v dôsledku rôznych náhodných udalostí, napr. havária, živel, krádež či vandalizmus,“ vysvetľuje H. Baričová a dodáva: „K najvyššej škode na vozidle hradenej z havarijného poistenia v našej poisťovni došlo minulý rok v dôsledku požiara. Išlo o sumu 56-tisíc eur.“ Rozsah havarijného poistenia nastavuje každá poisťovňa, preto môžu byť medzi jednotlivými produktami značné rozdiely a klient by si mal dobre zvážiť, u koho zmluvu uzatvorí. „Vďaka nášmu havarijnému poisteniu vozidiel získa poistenec ochranu podľa individuálnych potrieb. Vybrať si môže zo štyroch úrovní poistného krytia, a to od maximálnej ochrany proti všetkým typom rizík, až po základný stupeň pre skúsených vodičov,“ povedal Peter Žilka, vedúci Oddelenia vzniku a vývoja poistných produktov KOMUNÁLNEJ poisťovne.

Ako postupovať v prípade nehody
1. Najdôležitejšie je uistiť sa, že sú všetci účastníci dopravnej nehody zdravotne v poriadku. Ak nie, je potrebné poskytnúť prvú pomoc a zavolať na číslo 112.
2. V prípade, že došlo k zraneniu, spôsobená škoda presiahla 3 990 eur alebo sa účastníci nehody nevedia dohodnúť, kto ju zavinil, je potrebné kontaktovať políciu.
3. Všetci účastníci nehody vyplnia a podpíšu správu o nehode, poškodený dostanete jednu kópiu tlačiva ako potvrdenie, originál musí vinník doručiť do svojej poisťovne do 15 dní od vzniku poistnej udalosti.
4. Nasleduje obhliadka vozidla technikom poisťovne. Po likvidácii poistnej udalosti preplatí poisťovňa vinníka poistné krytie poškodenému.

Zdroj: KOMUNÁLNA poisťovňa

Sledujte nás na sociálnych sieťach