Novým členom predstavenstva KOMUNÁLNEJ poisťovne je Franz Kosyna

23.10.2017

"Franz Kosyna je od 1. októbra novým členom predstavenstva KOMUNÁLNEJ poisťovne zodpovedným za obchodné aktivity."

Franz Kosyna je od 1. októbra novým členom predstavenstva KOMUNÁLNEJ poisťovne zodpovedným za obchodné aktivity. Ako člen rozšíreného vedenia KOMUNÁLNEJ poisťovne a KOOPERATIVY pôsobil už od 1. januára 2016.

Dr. Franz Kosyna pôsobí v poisťovníctve 34 rokov, v KOMUNÁLNEJ poisťovni zastreší obchodné a marketingové aktivity. „KOMUNÁLNA poisťovňa garantuje kvalitu produktov a služieb, a ja som presvedčený, že práve týmito atribútmi môžeme naďalej upevňovať našu pozíciu na trhu,“ povedal Franz Kosyna.

Franz Kosyna je absolventom Právnickej fakulty Viedenskej univerzity. V skupine Vienna Insurance Group (VIG) pôsobil od roku 1996 na pozícii generálny tajomník. Viac ako šesť rokov pôsobil na poste námestníka generálneho riaditeľa poisťovne KOOPERATIVA, neskôr tú istú funkciu zastával v českej Kooperative. V minulosti bol tiež predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Českej podnikateľskej poisťovne a najvyššiu funkciu zastával aj v rakúskej poisťovni Donau, tretej najväčšej poisťovni skupiny VIG. Neskôr sa stal poradcom predstavenstva VIG pre oblasť informačných technológií. „Som rád, že sa môžem pridať k tímu, ktorý výrazne ovplyvnil poisťovníctvo na Slovensku. Teším sa na nové výzvy spojené s touto pozíciou a pevne verím, že prispejem k posilneniu postavenia KOMUNÁLNEJ poisťovne na trhu,“ dodal F. Kosyna.

Aktuálne zloženie Predstavenstva spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group a rozdelenie oblastí zodpovednosti:

Ing. Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

 • vedenie spoločnosti
 • spolupráca s dozornou radou a akcionármi
 • zastupovanie voči dozorným orgánom
 • reprezentácia navonok / spolupráca s médiami
 • všeobecná obchodná politika
 • poisťovacie a odborové zväzy
 • strategická spolupráca so ZMOS
 • personalistika / personálne plánovanie
 • právna oblasť / manažment sťažností

Mag. iur. Patrick Skyba, člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa

 • poisťovacie a odborové zväzy
 • poistenie majetku a vozidiel, vrátane poistných plnení a vzdelávania
 • zaistenie
 • investment
 • nehnuteľnosti (nákup, predaj, investície)
 • prevádzka
 • informačné technológie
 • zúčtovanie platov

Mgr. Blanka Hatalová, členka predstavenstva

 • životné poistenie, vrátane poistných plnení a vzdelávania
 • zdravotné poistenie, úrazové a dôchodkové poistenie
 • Asset Risk Management
 • aktuariát – životné, zdravotné, úrazové a dôchodkové poistenie

Dr. Franz Kosyna, člen predstavenstva

 • marketing / reklama
 • kooperácie s bankami – Slovenská sporiteľňa
 • riadenie pobočiek
 • riadenie vlastných obchodných zástupcov
 • riadenie externých odbytových sietí
 • obchod - poistenie majetku / vozidiel
 • obchod - životné poistenie

Ing. Slávka Miklošová, členka predstavenstva

 • finančný a ekonomický odbor, účtovníctvo
 • controlling
 • interný servis
 • aktuariát – poistenie majetku a vozidiel

JUDr. Zuzana Brožek Mihóková, členka predstavenstva – od 1. 5. 2015 dočasne mimo výkonu funkcie

Sledujte nás na sociálnych sieťach