Najvyšší čas na prezutie zimných pneumatík

22.11.2017

"Vodiči osobných áut majú už týždeň povinnosť jazdiť na zimných pneumatikách v prípade, že je na vozovke ľad, námraza alebo súvislá vrstva snehu."

Vodiči osobných áut majú už týždeň povinnosť jazdiť na zimných pneumatikách v prípade, že je na vozovke ľad, námraza alebo súvislá vrstva snehu. Ak tak neurobia, hrozí im pokuta vo výške 50 eur. Navyše – v prípade spôsobenia škody – im môže poisťovňa znížiť alebo úplne odmietnuť poistné plnenie.

Na Slovensku bolo k 31. októbru tohto roka registrovaných viac ako tri milióny motorových vozidiel. Legislatíva ukladá vodičom osobných automobilov povinnosť mať obe nápravy vybavené zimnými pneumatikami v prípade výskytu súvislej snehovej vrstvy, námrazy alebo ľadu na vozovke. Ak tak neurobia, hrozí zvýšené riziko šmyku. Zimné pneumatiky musia spĺňať určené normy. Minimálna hĺbka dezénu predpísaná zákonom je 3 mm. Odborníci tiež odporúčajú minimálne raz za 5 rokov pneumatiky vymeniť. Postupne totiž tvrdnú, čím strácajú priľnavosť k vozovke. Motoristom, ktorí nedodržia predpisy, hrozí pokuta 50 eur. Zároveň môže v prípade vzniknutej škody poisťovňa znížiť alebo úplne odmietnuť poistné plnenie z havarijného poistenia. Pri vzniku škody hradenej z povinného zmluvného poistenia si môže poisťovňa uplatniť voči vinníkovi regres. „Ak dôjde k ujme spôsobenej nesprávnym alebo nedostatočným dezénom pneumatík, môžeme si od poistenca nárokovať časť alebo celú vyplatenú poistnú sumu z PZP,“ hovorí Peter Žilka, vedúci oddelenia vzniku a vývoja produktov neživotného poistenia z KOMUNÁLNEJ poisťovne.

Povinné zmluvné poistenie – PZP
Z povinného zmluvného poistenia je hradená škoda spôsobená iným osobám na zdraví, živote, majetku či ušlom zisku. Aj keď už z názvu poistenia vyplýva, že je povinné, na Slovenských cestách jazdí vyše 150-tisíc nepoistených vozidiel. Ich majiteľom hrozí pokuta viac ako 3-tisíc eur. V prípade, že vozidlo bez PZP spôsobí škodu, je uhradená z poistného garančného fondu, ktorý spravuje Slovenská kancelária poisťovateľov. Tá si od vinníka následne vymáha súdnou cestou celú vyplatenú sumu. Počas minulej zimy evidovala KOMUNÁLNA poisťovňa viac ako 4 500 poistných udalostí hradených z PZP uzatvoreného jej klientami. Najvyššia vyplatená poistná suma v tomto období z PZP dosiahla sumu viac ako 32-tisíc eur.

Havarijné poistenie – KASKO
Podstatou havarijného poistenia je náhrada škôd na vozidle, ktoré boli spôsobené nie len dopravnými nehodami, ale aj napríklad krádežou, prírodným živlom alebo vandalizmom. Toto poistenie chráni poistené vozidlo aj v prípade, ak boli škody zapríčinené samotným poisteným. „Najvyššie poistné plnenie z KASKO, ktoré sme počas minulej zimy vyplatili, bolo vo výške presahujúcej 45-tisíc eur. K poistnej udalosti došlo v dôsledku havárie,“ hovorí Peter Žilka.

Ako postupovať v prípade šmyku na ceste?

Pretáčavý šmyk (zadných kolies)
Auto má pri pretáčavom šmyku tendenciu rotovať okolo zvislej osi, vytvára tzv. „hodiny“.
1. stlačte spojkový pedál
2. natočte volant do smeru jazdy, pri aute s predným náhonom môžete jemne pridať plyn
3. ak cítite, že auto prestáva rotovať, vyrovnajte volant
4. ak ste postupovali správne, auto by malo byť stabilizované

Nedotáčavý šmyk (predných kolies)
Ide o stav, kedy vozidlo nezatáča toľko, koľko si vyžaduje daná situácia, tzv. „ho vynáša“ zo zákruty.
1. stlačte spojku
2. uvoľnite plynový pedál, volant natočte v smere pretáčajúcej sa zadnej časti vozidla
3. auto postupne spomaľuje a zatáča
4. po obnovení kontaktu predných kolies s vozovkou sa auto stabilizuje

Sledujte nás na sociálnych sieťach