Úrazy detí sú vážny problém. Aj počas jarných prázdnin

12.02.2018

"Počet úrazov detí na Slovensku každoročne stúpa. Potvrdzujú to aj údaje KOMUNÁLNEJ poisťovne. Kým v roku 2012 evidovala 329 úrazov detí, v roku 2017 to bolo až 617 úrazov."

Počet úrazov detí na Slovensku každoročne stúpa. Potvrdzujú to aj údaje KOMUNÁLNEJ poisťovne. Kým v roku 2012 evidovala 329 úrazov detí, v roku 2017 to bolo až 617 úrazov. Najohrozenejšou skupinou sú podľa údajov KOMUNÁLNEJ poisťovne deti od 8 do 15 rokov a úrazy sa častejšie stávajú chlapcom. Najčastejšie deti utrpia zlomeniny nôh, prstov na rukách a nohách a pomliaždenia mäkkých častí (podvrtnutia a pomliaždenia). Väčšina úrazov sa deťom stane doma, resp. v škole, no úrazy sa deťom nevyhýbajú počas lyžovačiek.

Počas jarných prázdnin dochádza u detí častejšie k úrazom hlavy. Okrem otrasu mozgu môže dôjsť aj ku krvácaniu do mozgu. „Aj preto musia mať podľa zákona o Horskej záchrannej službe osoby mladšie ako 15 rokov na lyžiarskej trati povinne ochrannú prilbu,“ upozorňuje Blanka Hatalová, členka predstavenstva KOMUNÁLNEJ poisťovne. Prilba môže podľa štatistík zabrániť pri lyžovaní či korčuľovaní až 85 % poranení hlavy. Deti do 15 rokov musia zároveň mať počas lyžiarskej školy alebo výcviku oblečený reflexný bezpečnostný odev alebo používať reflexné bezpečnostné prvky, ktoré sú povinní zabezpečiť organizátori. Z pohľadu prevencie vážnych úrazov na svahu je dôležité aj správne nastavanie lyžiarskeho viazania a odborníci odporúčajú aj ďalšie ochranné prostriedky akými sú napríklad chránič chrbta či zápästí.

Ak dieťa utrpí vážnejší úraz, jeho liečenie a následky môžu výrazne zasiahnuť domáci rozpočet. Najmä v prípade, že dieťa potrebuje dlhšiu domácu starostlivosť a jeden z rodičov musí čerpať ošetrenie člena rodiny (OČR). Vykompenzovať stratu časti príjmov a zvýšené výdavky môže pripoistenie. „V závislosti od typu poistného produktu a vážnosti zranenia sa sumy vyplatené za úraz môžu pohybovať v stovkách aj tisíckach eur,“ hovorí B. Hatalová. Okrem verejného zdravotného poistenia preto odporúča uzavrieť dieťaťu životné poistenie a zvážiť pripoistenie na čas nevyhnutného liečenia úrazu, trvalé následky úrazu a hospitalizáciu. V minulom roku vyplatila KOMUNÁLNA poisťovňa za úraz dieťaťa aj sumu vo výške 2-tisíc eur, išlo o zlomeninu kosti predlaktia.

Čo robiť v prípade úrazu na svahu:

  • Po úraze okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a liečte sa podľa pokynov lekára.
  • Ošetrujúcemu lekárovi predložte asistenčnú kartu vydanú poisťovňou pri uzatvorení zmluvy.
  • V prípade vážnejšieho zdravotného stavu alebo hospitalizácie kontaktujte asistenčnú službu poisťovne, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne.
  • Poisťovni najneskôr do 30 dní písomne oznámte poistnú udalosť a predložte jej všetky ďalšie doklady potrebné na stanovenie rozsahu poistného plnenia, hlavne lekársku správu.
  • Na žiadosť a náklady poisťovne sa podrobíte vyšetreniu lekárom, ktorého poisťovňa sama určí.
  • Ak okolnosti, za ktorých došlo k úrazu, vyšetrovala polícia, treba predložiť aj policajnú správu.

Čo má vaše dieťa hradené z bežného zdravotného poistenia a čo treba poistiť poistkou?

Zdroj: KOMUNÁLNA poisťovňa

Sledujte nás na sociálnych sieťach