Silný mráz môže nehnuteľnosť poškodiť

27.02.2018

"Tuhé mrazy, pri ktorých klesla teplota až na -30 °C, zasiahli Slovensko v januári minulého roka. Chladné počasie panuje na našom území aj v týchto dňoch. Vlastníci domov a ďalších nehnuteľností môžu urobiť opatrenia, ktoré pomôžu škodám na majetku predísť alebo ich minimalizovať."

Štyri tipy ako škodám predísť

Tuhé mrazy, pri ktorých klesla teplota až na -30 °C, zasiahli Slovensko v januári minulého roka. Chladné počasie panuje na našom území aj v týchto dňoch. Vlastníci domov a ďalších nehnuteľností môžu urobiť opatrenia, ktoré pomôžu škodám na majetku predísť alebo ich minimalizovať.

KOMUNÁLNA poisťovňa likvidovala začiatkom minulého roka viac než 700 poistných udalostí z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Najvyššie vyplatené poistné plnenie z poistenia domácnosti dosiahlo sumu 150-tisíc eur. „K poistnej udalosti došlo v dôsledku prasknutia potrubia v budove vplyvom silných mrazov,“ hovorí Peter Žilka, zástupca riaditeľa úseku neživotného poistenia KOMUNÁLNEJ poisťovne. Z údajov KOMUNÁLNEJ poisťovne tiež vyplýva, že najčastejšími príčinami poistných udalostí počas minulej zimy boli ťažký alebo topiaci sa sneh a extrémne nízke teploty. Podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu bol najchladnejším dňom v minulom roku 8. január, kedy teplota v Oravskej Lesnej klesla na -35,5 °C a aj v ďalších obciach na Slovensku – napr. v Lieseku, Párnici, Zázrivej, Dudinciach a Červenom Kláštore – namerali teplotu -30 °C. Pri takomto mraze sú najviac ohrozené vodovodné a vykurovacie potrubia hlavne v rekreačných chatách, v ktorých sa pravidelne nekúri. Ich zamrznutie môže viesť k prasknutiu radiátorov a následnému vytopeniu nehnuteľnosti. „Za posledných päť rokov sme vyplatili desiatky poistných udalostí za škody spôsobené zimou, z toho dve mimoriadne v celkovej sume takmer 60-tisíc eur,“ hovorí P. Žilka.

Pri poistení nehnuteľnosti je potrebné myslieť na plnohodnotné krytie. Predmetom poistenia nehnuteľnosti sú stavby určené na bývanie ? rodinné domy a byty, domy vo výstavbe, rekreačné chaty, garáže, ploty, záhradné domčeky, bazény, ale aj stavebný materiál. „Našim klientom odporúčame, aby spolu s poistením nehnuteľnosti uzatvorili aj poistenie domácnosti. Je to dôležité preto, aby sa vyhli riziku, že v prípade škody na nehnuteľnosti, budú musieť opravy, resp. kúpu hnuteľných vecí tvoriacich zariadenie domácnosti hradiť z vlastných prostriedkov,“ hovorí P. Žilka. Veci osobnej potreby členov domácnosti, ktoré nie sú pevne spojené s nehnuteľnosťou, napr. nábytok, koberce, obrazy, odevy, knihy, riad, veci zberateľskej hodnoty, stroje, športové potreby, ale aj elektrospotrebiče – práčka, umývačka riadu, sušička bielizne a i. nie sú v prípade škody hradené z poistenia nehnuteľnosti, ale z poistenia domácnosti.

Štyri tipy ako nehnuteľnosť pripraviť na tuhé mrazy

  • Temperujte, resp. kúrte. Aj nízky výkon kúrenia predíde zamrznutiu vodovodných potrubí a ich následnému poškodeniu.
  • Ak dom či chatu neobývate, odčerpajte vodu a odstavte jej prívod do radiátorov a potrubí.
  • Potrubia ošetrite izolačným materiálom.
  • Ak napriek tomu dôjde k zamrznutiu, zastavte prívod vody a potrubie postupne rozmrazujte pomocou uteráku či horúcej vody. Po rozmrazení púšťajte vodu len pozvoľna.

Sledujte nás na sociálnych sieťach