Užitočné informácie pred lyžovačkou v Rakúsku a Taliansku

28.02.2018

"Zimné športy sa spájajú s rizikom úrazov a potrebou vyhľadať lekársku starostlivosť. Prinášame stručný prehľad dôležitých kontaktov v zahraničí a odporúčaní ako prípadnú poistnú udalosť riešiť."

Cieľom lyžovačiek obyvateľov Bratislavy a západného Slovenska sú často rakúske alebo talianske Alpy. Napokon – až 85 % lyžiarskych stredísk, ktoré ročne navštívi viac ako milión lyžiarov, sa nachádza v Alpách. Zimné športy sa spájajú s rizikom úrazov a potrebou vyhľadať lekársku starostlivosť. Prinášame stručný prehľad dôležitých kontaktov v zahraničí a odporúčaní ako prípadnú poistnú udalosť riešiť.

Európsky preukaz poistenca vs. komerčné cestovné poistenie
Vďaka Európskemu preukazu poistenca majú občania Slovenska nárok na akútne ošetrenie v zahraničí. Preplácajú sa však z neho len náklady na liečbu v štátnom zdravotníckom zariadení a len do výšky, do akej by ošetrenie stálo na Slovensku. Rozdiel v cene si musí klient hradiť sám. „Väčšina našich klientov preferuje ošetrenie v súkromnom zdravotníckom zariadení a jeho úhradu z poistenia cestovných nákladov,“ hovorí Blanka Hatalová, členka predstavenstva KOMUNÁLNEJ poisťovne. Cestovné poistenie totiž preplatí náklady za liečbu v plnej sume u štátneho, ako aj súkromného lekára. Základný balík krátkodobého cestovného poistenia do zahraničia kryje pobyt v nemocnici, nutnú operáciu, zubné ošetrenie či lieky kúpené na lekársky predpis. Klient si môže pripoistiť aj batožinu – napríklad lyžiarsku výstroj, zodpovednosť za škodu – napr. zničenie lyžiarskej výstroje inému lyžiarovi alebo dokonca nepojazdné motorové vozidlo.

Povinnosť používania ochranných prvkov, najmä prilieb v zahraničí
Rovnako ako na Slovensku platí pre deti povinnosť používať ochranné prilby pri lyžovaní či snowboardovaní. V Rakúsku musia deti do 16 rokov nosiť lyžiarske prilby v šiestich spolkových krajinách, a to v Salzbursku, Hornom Rakúsku, Štajersku, Dolnom Rakúsku, Korutánsku, Burgenlande a vo Viedni. V Taliansku musia ochranné prilby používať deti do 14 rokov. Ani v jednej zo spomínaných krajín túto povinnosť nemajú dospelí, nosenie prilby pri lyžovaní im však miestne úrady odporúčajú. V Rakúsku ani v Taliansku nie sú povinné reflexné prvky, chrániče chrbtice či rúk, ale odporúčanie nosiť ich platí rovnako pre deti i dospelých.

Dôležité kontakty v zahraničí
V prípade úrazu alebo poistnej udalosti v zahraničí je potrebné mať po ruke kontakty, ktoré v mnohých prípadoch môžu zachrániť život. „Aj v Rakúsku či Taliansku funguje zjednotené tiesňové telefónne číslo 112. Dôležité sú aj kontakty na horské záchranné služby. V Rakúsku je to číslo 140 a v Taliansku 118,“ vysvetľuje B. Hatalová.

Ako postupovať v prípade vzniku poistnej udalosti?

  • Ak ide o úraz, v prvom rade je potrebné poskytnúť prvú pomoc, resp. ošetrenie, následne vyhľadanie alebo privolanie lekárskej pomoci a liečenie podľa pokynov lekára.
  • Ošetrujúcemu lekárovi predložte asistenčnú kartu, ktorú vám vydá poisťovňa pri uzatvorení poistenia. Ak za zákrok platíte namieste v hotovosti, vypýtajte si od lekára doklad o zaplatení a lekársku správu s uvedením diagnózy.
  • Škodovú udalosť nahláste svojej poisťovni. Všetky potrebné kontakty sú uvedené na poisťovacej zmluve.
  • Najneskôr do 30 dní písomne oznámte poisťovni poistnú udalosť a predložte všetky doklady ? lekársku správu s uvedením diagnózy, zoznam vykonaných lekárskych výkonov, originálny účet za ošetrenie či pobyt v nemocnici, za lieky predpísané lekárom a za prevoz. Ak okolnosti, za ktorých došlo k úrazu vyšetrovala polícia, treba predložiť aj policajnú správu.

Sledujte nás na sociálnych sieťach