Muži poisťujú skôr majetok, ženy život

22.03.2018

"Zatiaľ čo životné poistenie dojednávajú častejšie ženy, až 71 % poistiek v neživotnom segmente uzatvorili počas minulého roka muži."

Zatiaľ čo životné poistenie dojednávajú častejšie ženy, až 71 % poistiek v neživotnom segmente uzatvorili počas minulého roka muži. Vyplýva to z údajov KOMUNÁLNEJ poisťovne, ktorej klienti uzatvorili v priebehu roka 2017 až 10-krát viac poistných zmlúv v neživotnom než životnom poistení.

„Ženy dbajú o ochranu života – svojho i svojich najbližších,“ hovorí Blanka Hatalová, členka predstavenstva KOMUNÁLNEJ poisťovne. Podľa jej údajov uzatvorili v roku 2017 ženy viac než polovicu zmlúv – presne 52,1 % – životného poistenia. V rámci neho si klient vyberá medzi kapitálovými a investičnými poistnými produktami. Základný rozdiel je v tom, že kapitálové poistenie garantuje vyplatenie konkrétnej finančnej čiastky na konci poistnej doby – pri dožití alebo v prípade smrti počas poistenia. Investičné poistenie ponúka zaujímavejšie zhodnotenie peňazí a aj preto tvorilo v minulom roku takmer 40 % zo všetkých poistných zmlúv uzatvorených v KOMUNÁLNEJ poisťovni.

„To, že podceňovať nepredvídateľné udalosti sa neoplatí, si uvedomujú aj naši klienti,“ uviedla B. Hatalová a dodala: „Až 62 % z nich spolu s poistnými produktmi životného poistenia uzavrelo niektoré z pripoistení.“ Najžiadanejším bolo v minulom roku pripoistenie času nevyhnutného liečenia úrazu. Nasledovali pripoistenia trvalých následkov úrazu a smrti následkom úrazu. Často dojednávaným bolo aj pripoistenie invalidity úrazom. Životné poistenie by malo okrem trvalých následkov úrazu pokryť a finančne vykompenzovať aj denné odškodné nevyhnutnej doby liečenia vážnejších chorôb. Ich liečba so sebou totiž prináša okrem psychickej záťaže aj výpadok alebo výrazné zníženie príjmu a zvýšené finančné náklady. „Našim klientkam a klientom odporúčame pripoistenie kritických chorôb, ktorých liečba môže výrazne ovplyvniť rodinný rozpočet, keďže vyžaduje viac času a pacient jej musí prispôsobiť svoje pracovné povinnosti,“ zdôraznila B. Hatalová.

Aj v minulom roku však platilo, že obyvatelia Slovenska myslia – aspoň z hľadiska poistenia – najskôr na ochranu svojho majetku ako života. „Naši klienti uzatvorili v minulom roku až 10-krát viac poistných zmlúv v neživotnom než životnom poistení,“ povedala B. Hatalová a dodala: „Až 70,9 % týchto poistiek uzatvorili muži.“ V neživotnom poistení vedie povinné zmluvné poistenie (PZP), z ktorého je hradená škoda spôsobená prevádzkou motorového vozidla iným osobám na zdraví, živote, majetku či ušlom zisku. Druhým najčastejšie dojednávaným poistením v neživotnom segmente bolo cestovné poistenie. Nasledovali havarijné poistenie a poistenie nehnuteľností a domácností.

Sledujte nás na sociálnych sieťach