Hermann Fried sa stane novým generálnym riaditeľom spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa

23.03.2018

"Dozorná rada spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group na svojom zasadnutí dňa 21. marca 2018 vymenovala Hermanna Frieda za generálneho riaditeľa spoločnosti."

Dozorná rada spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group na svojom zasadnutí dňa 21. marca 2018 vymenovala Hermanna Frieda za generálneho riaditeľa spoločnosti.

Hermann Fried bude s účinnosťou od 1. apríla 2018, za podmienky udelenia súhlasu zo strany lokálnych úradov, vymenovaný za CEO spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. „Hermann Fried disponuje vynikajúcimi odbornými znalosťami, v spojení s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti manažmentu a obchodu. Veľmi ma teší, že vo vedení našej spoločnosti máme takého osvedčeného odborníka,“ uvádza Günter Geyer, predseda dozornej rady Vienna Insurance Group (VIG) a predseda dozornej rady spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.

Hermann Fried je rodený Viedenčan (53), ktorý pôsobí v koncerne VIG od roku 1998. Po tom, čo bol Hermann Fried najprv vedúcim úseku zdravotného poistenia a členom rozšíreného vedenia spoločnosti Wiener Städtische Versicherung, pôsobil od roku 2010 do roku 2015 ako riaditeľ Krajinského riaditeľstva Viedeň poisťovne Wiener Städtische. Hermann Fried, ktorý je absolventom obchodného manažmentu, bol k 1. januáru 2016 menovaný za člena predstavenstva spoločnosti Wiener Städtische Versicherung, so zodpovednosťou za rezort obchodu.

„Dôvera, ktorú mi dozorná rada preukázala, ma mimoriadne teší, a takisto sa teším na svoje nové úlohy. Mojim cieľom je dôsledne posilňovať pozíciu KOMUNÁLNEJ poisťovne na slovenskom poisťovacom trhu,“ uvádza designovaný generálny riaditeľ Hermann Fried.

Hermann Fried nastupuje po doterajšom predsedovi predstavenstva Vladimírovi Bakešovi, ktorý sa v budúcnosti bude plne venovať svojej funkcii generálneho riaditeľa poisťovne KOOPERATIVA a podporovať integráciu so slovenským bankopoisťovateľom Poisťovňou Slovenskej sporiteľne (PSLSP). KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, člen koncernu VIG od roku 2001, je na Slovensku zastúpená približne 400 zamestnancami, viac ako 90 obchodnými miestami ako aj trhovým podielom vo výške cca osem percent. Spoločnosť pôsobí v oblasti životného a neživotného poistenia.

Predstavenstvo spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group bude teda od 1. apríla 2018 pôsobiť v nasledovnom zložení:

Hermann Fried (generálny riaditeľ a predseda predstavenstva)
Zuzana Brožek Mihóková (členka predstavenstva)
Blanka Hatalová (členka predstavenstva)
Franz Kosyna (člen predstavenstva)
Slávka Miklošová (členka predstavenstva)
Patrick Skyba (námestník generálneho riaditeľa, člen predstavenstva)

Sledujte nás na sociálnych sieťach