Stúpa počet nehôd, rastú aj ceny opráv áut. Zvážte havarijné poistenie.

23.04.2018

"Počet škodových udalostí na motorových vozidlách z roka na rok rastie, predovšetkým počas novembra až februára. Za posledných päť rokov stúpol pri havarijnom poistení o 60 %."

Počet škodových udalostí na motorových vozidlách z roka na rok rastie, predovšetkým počas novembra až februára. Za posledných päť rokov stúpol pri havarijnom poistení o 60 %. Vyplýva to z údajov KOMUNÁLNEJ poisťovne. Okrem počtu škôd rastie aj suma vyplateného poistného plnenia. V porovnaní s rovnakým obdobím spred piatich rokov vyplatila KOMUNÁLNA poisťovňa svojim poistencom v zimnej sezóne 2017 / 2018 o 2,14 mil. eur vyššie poistné plnenie.

Príčinou takmer polovice škôd hradených z havarijného poistenia (KASKO) bola v zimnej sezóne 2017 / 2018 havária vozidla bez stretu zapríčinená vlastnou vinou vodiča.Tá bola najčastejšou príčinou škôd hradených z KASKO počas celého sledovaného obdobia*, nasledovalo rozbitie skiel na vozidle, stret vozidiel bez vlastného zavinenia a stret vozidiel z vlastnej viny. Za posledných päť rokov tiež niekoľkonásobne stúpol počet škôd spôsobených počas parkovania a stretom so zverou.

Okrem počtu škodových udalostí rastie aj suma vyplateného poistného plnenia. Na jeho náraste sa podpísali stúpajúce ceny náhradných dielov a práce v autoservisoch, ale aj technologické vybavenie motorových vozidiel. „Najvyššia vyplatená suma za škodu na vozidle počas sledovaného obdobia presiahla sumu 54-tisíc eur,“ hovorí Peter Žilka, zástupca riaditeľa úseku neživotného poistenia KOMUNÁLNEJ poisťovne a upresňuje: „K nehode došlo vlastnou vinou vodiča. Na svojom vozidle spôsobil totálnu škodu.“ Priemerné poistné plnenie vyplatené pri haváriách bez stretu z vlastnej viny vodiča presiahlo sumu 1 188 eur, v prípade škôd spôsobených počas parkovania bez cudzieho zavinenia išlo o sumu 725 eur.

Škody spôsobené vlastnou vinou nie sú hradené z povinného zmluvného poistenia. Majiteľom áut preto poisťovne odporúčajú uzatvorenie havarijného poistenia. Jeho rozsah stanovuje každá poisťovňa osobitne a rozdiely medzi jednotlivými produktami môžu byť výrazné. „Našim klientom ponúkame štyri úrovne poistného krytia – od maximálnej ochrany proti všetkým typom rizík až po základný stupeň pre skúsených vodičov,“ dodal P. Žilka.

* Sledované obdobia: november 2013 - február 2014 až november 2017 - február 2018

Zdroj: Údaje KOMUNÁLNEJ poisťovne

Sledujte nás na sociálnych sieťach