Novým členom predstavenstva KOMUNÁLNEJ poisťovne je Milan Fleischhacker

03.05.2018

"Dozorná rada spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group vymenovala za nového člena predstavenstva RNDr. Milana Fleischhackera. Od 1. mája 2018 zodpovedá za oblasti neživotného poistenia, zaistenia a informačných technológií."

Dozorná rada spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group vymenovala za nového člena predstavenstva RNDr. Milana Fleischhackera. Od 1. mája 2018 zodpovedá za oblasti neživotného poistenia, zaistenia a informačných technológií.

RNDr. Milan Fleischhacker (54) pôsobí v poisťovníctve 27 rokov. Je absolventom Fakulty matematiky a fyziky Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Pravdepodobnosť a matematická štatistika. V minulosti stál pri zrode slovenskej spoločnosti Zürich Poisťovňa, v ktorej bol generálnym riaditeľom do roku 2002. V rokoch 2003 až 2008 pôsobil ako člen predstavenstva poisťovne Generali, medzi rokmi 2009 a 2016 pracoval v slovenskej pobočke rakúskej poisťovne HDI Versicherung AG, kde zastával pozíciu jej riaditeľa a do KOMUNÁLNEJ poisťovne prichádza z poisťovne KOOPERATIVA.

„Nesmierne ma teší, že do topmanažmentu našej spoločnosti prichádza odborník s dlhoročnými skúsenosťami z poistného sektora. Profesionálna a ľudská stránka pána Fleischhackera je zárukou ďalšieho rozvoja našej poisťovne v oblasti produktov a služieb. Zároveň sa chcem poďakovať za skvelú prácu bývalému členovi predstavenstva Patrickovi Skybovi, ktorý po viac ako 10 rokoch pôsobenia v KOMUNÁLNEJ poisťovni odchádza do poisťovne KOOPERATIVA,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Hermann Fried.

Aktuálne zloženie Predstavenstva spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group:
Mag. Hermann Fried, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
JUDr. Zuzana Brožek Mihóková, členka predstavenstva
RNDr. Milan Fleischhacker, člen predstavenstva
Mgr. Blanka Hatalová, členka predstavenstva
Ing. Slávka Miklošová, členka predstavenstva

Sledujte nás na sociálnych sieťach