Za poistenie nehnuteľnosti či domácnosti neplaťte zbytočne veľa, ale ani málo

15.05.2018

"Vďaka modernizáciám a rekonštrukciám domov a bytov stúpa aj hodnota starších nehnuteľností. Spolu s cenami príbytkov rastú aj sumy vyplateného poistného plnenia z poistenia nehnuteľností a domácností. V minulom roku vyplatila KOMUNÁLNA poisťovňa svojim klientom o 42,4 % vyššie poistné plnenie než v roku 2015."

Ceny nehnuteľností na Slovensku stále rastú, za posledné tri roky o 11 %. Vyplýva to z údajov Národnej banky Slovenska*. Nejde len o novostavby. Vďaka modernizáciám a rekonštrukciám domov a bytov stúpa aj hodnota starších nehnuteľností. Spolu s cenami príbytkov rastú aj sumy vyplateného poistného plnenia z poistenia nehnuteľností a domácností. V minulom roku vyplatila KOMUNÁLNA poisťovňa svojim klientom o 42,4 % vyššie poistné plnenie než v roku 2015. Majitelia starších nehnuteľností však často po zhodnotení svojich domov či bytov zabudnú na úpravu sumy, na ktorú je ich nehnuteľnosť alebo domácnosť poistená. V takom prípade dochádza k tzv. podpoisteniu.

Hodnota staršej nehnuteľnosti zvyčajne stúpne vtedy, keď prejde rozsiahlejšou modernizáciou – napríklad pri výmene strechy, okien alebo elektrorozvodov. Hodnotu domácnosti môžu zvýšiť napríklad nový nábytok či drahšie domáce spotrebiče. „Pri uzatváraní poistnej zmluvy klientom odporúčame stanoviť správnu výšku poistnej sumy, aby neplatili zbytočne veľa, ale ani málo. Stáva sa však, že po rekonštrukcii zabudnú výšku poistnej sumy upraviť. V takom prípade, keď je ich nehnuteľnosť, resp. domácnosť poistená na nižšiu sumu, než je jej skutočná hodnota, dochádza k podpoisteniu,“ vysvetľuje Peter Žilka, zástupca riaditeľa úseku neživotného poistenia KOMUNÁLNEJ poisťovne. V prípade poistnej udalosti sa potom poistné plnenie kráti v pomere podpoistenia (pomer medzi poistnou sumou dojednanou v poistnej zmluve a skutočnou hodnotou nehnuteľnosti). Klientom poisťovní preto P. Žilka odporúča, aby po zvýšení hodnoty svojej nehnuteľnosti, resp. domácnosti konzultovali so svojim poistným poradcom výšku poistnej sumy: „Obyčajne ide o pár eur, o ktoré sa poistka navýši. Nehnuteľnosť či domácnosť sú však poistené na výrazne vyššiu poistnú sumu,“ zdôrazňuje P. Žilka.

Nehnuteľnosť sa môže stať podpoistenou nielen po modernizácii, ale aj vtedy, keď sa neaplikuje indexácia. To znamená, že poistné sumy sa niekoľko rokov nemenia. Keďže hodnota nehnuteľností rastie, je potrebné zvážiť aj prispôsobenie sumy, na ktoré sú poistené. Príkladom sú nehnuteľnosti v Bratislave, ktorých hodnota za posledných 25 rokov výrazne narástla. No nárast hodnoty nehnuteľností sa týka prakticky celého Slovenska. Vďaka aplikovaniu indexácie prispôsobujú poisťovne každý rok poistné sumy úrovni cien nehnuteľností, ktorý publikuje Národná banka Slovenska.

Priemerné ceny nehnuteľností v EUR za m2

Rok

Priemer SR

BA

TT

NR

TN

ZA

BB

KE

PO

2017

1 360

1 896

936

663

740

864

745

1 015

833

2015

1 227

1 693

830

556

633

753

712

946

745

Zdroj: NBS

Ako postupovať pri rekonštrukcii?

1. stavebné povolenie
Menšie zmeny stačí stavebnému úradu oznámiť písomne – uviesť miesto, rozsah predpokladaných prác a čas realizácie prestavby. Na vykonanie zásahov do vonkajších častí nehnuteľnosti, prestavieb či nadstavieb je potrebné stavebné povolenie. Až po jeho získaní je možné príbytok prerábať.

2. výber stavebnej firmy
Pred výberom stavebnej firmy je vhodné oboznámiť sa s jej referenciami a cenovou ponukou, ktorá by mala obsahovať podrobne rozpísané položky, napr. búracie práce, odvoz stavebného odpadu, použitý materiál či cenu práce. Dôležité je overiť, či má firma poistenú prevádzkovú zodpovednosť a v akom rozsahu.

3. financovanie rekonštrukcie
Ak nie je možné financovať rekonštrukciu z vlastných úspor, alternatívu predstavuje hypotéka, stavebné sporenie či spotrebný úver. Pri ich uzatváraní je potrebné myslieť aj na príslušné poistenie. Poistenie úveru slúži na krytie finančného záväzku v prípade neschopnosti splácať ? napríklad kvôli úrazu, dlhodobej chorobe či strate zamestnania.

4. úprava poistenia
Po rekonštrukcii odporúčame upraviť sumu, na ktorú je nehnuteľnosť či domácnosť poistená a prispôsobiť ju novej hodnote nehnuteľnosti.

* Zdroj: Národná banka Slovenska (https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/vybrane-makroekonomicke-ukazovatele/ceny-nehnutelnosti-na-byvanie/vyvoj-cien-nehnutelnosti-na-byvanie-v-sr)

Sledujte nás na sociálnych sieťach