Najviac školských úrazov eviduje Žilinský samosprávny kraj

11.06.2018

"Každý školský deň dôjde v priemere k ôsmym registrovaným školským úrazom detí. Najviac ich bolo v minulom školskom roku v Žilinskom samosprávnom kraji. Vyplýva to z údajov Centra vedecko-technických informácií."

Každý školský deň dôjde v priemere k ôsmym registrovaným školským úrazom detí. Najviac ich bolo v minulom školskom roku v Žilinskom samosprávnom kraji. Vyplýva to z údajov Centra vedecko-technických informácií. Viac ako dvesto úrazov zaevidovali počas uplynulého školského roka aj v Košickom a Prešovskom kraji. Celkový počet úrazov bol však v minulom školskom roku ešte vyšší, a to až 10 680 úrazov. Najviac úrazov mali podľa údajov KOMUNÁLNEJ poisťovne deti vo veku 8 až 15 rokov, pričom najčastejšie išlo o zlomeniny dolných a horných končatín.

Úrazy detí sú registrované ako školské v prípade, že k nim došlo počas výchovno-vzdelávacích činností v rôznych školských zariadeniach a v ich dôsledku žiak nebol prítomný v škole viac ako tri dni. Medzi registrované školské úrazy patria aj tie, ku ktorým došlo počas nepovinných činností organizovaných školou, ako sú napríklad exkurzie či školy v prírode. Počas školských výletov môže byť príkladom rizikovej aktivity turistika. Pokiaľ dôjde k úrazu v horskej oblasti, povinné zdravotné poistenie preplatí náklady spojené s liečbou úrazu, napríklad výdavky za prípadný zásah horskej služby však nie. „Pre takéto prípady odporúčame rodičom uzatvoriť tuzemské cestovné poistenie, ktoré pokryje tradičné riziká akými sú napríklad úrazy, zároveň je jeho súčasťou zásah horskej služby, zodpovednosť za spôsobenú škodu iným osobám či ochrana batožiny,“ uviedla členka predstavenstve KOMUNÁLNEJ poisťovne Blanka Hatalová a dodala: „Napríklad v našej poisťovni zaplatia rodičia za tuzemské cestovné poistenie na tri dni len 1,69 eur.“

Deťom sa však nevyhýbajú ani vážnejšie úrazy. „Podľa našich údajov patria medzi najčastejšie úrazy detí podvrtnutia, pomliaždenia mäkkých častí, neúplné zlomeniny dolných častí vretenných kostí či zlomeniny prstov na rukách a nohách,“ povedala B. Hatalová. Ak dieťa potrebuje dlhšiu domácu starostlivosť, môže to spôsobiť zníženie príjmu rodičov. Aj v týchto prípadoch môže podľa slov B. Hatalovej pomôcť poistenie: „V závislosti od typu poistného produktu a vážnosti zranenia sa môžu sumy vyplatené za úraz pohybovať v stovkách aj tisíckach eur. Najvyššiu sumu sme v uplynulom roku vyplatili za úraz hlavy, a to až 1 872 eur.“

Podľa reprezentatívneho prieskumu, ktorý sa uskutočnil minulý rok, nemá až 51 % detí na Slovensku uzatvorenú žiadnu formu detského životného poistenia. Väčšina opýtaných pritom od detského poistenia očakáva vyplatenie odškodného v prípade úrazu, finančnú kompenzáciu za pobyt dieťaťa v nemocnici, trvalých následkov po úraze či kritických chorôb. „Zaujímavým zistením prieskumu bolo, že priemerná ročná suma platená za detské životné poistenie, je 183 eur. To znamená, že už 0,50 eur na deň dokáže dieťa zabezpečiť v rôznych životných situáciách,“ zdôraznila Blanka Hatalová. Poistenie pritom môže pre dieťa uzatvoriť ktorýkoľvek dospelý – teda nie len rodičia, ale napr. aj starí rodičia. Stačí, ak príde osobne do ktorejkoľvek pobočky poisťovne. Cena poistenia závisí od jeho rozsahu, resp. zvolených pripoistení.

Zdroj: CVTI SR (http://web.uips.sk/Archiv/Urazy_2016_17/Statistiky.aspx)

Sledujte nás na sociálnych sieťach