Živelných katastrof pribúda, rastú aj nimi spôsobené škody

17.07.2018

"Klimatické zmeny majú na svedomí rôzne živelné katastrofy. Na Slovensku sa prejavujú stúpajúcim počtom povodní, a to najmä počas letných mesiacov. V roku 2017 vydal Slovenský hydrometeorologický ústav celkovo 658 výstrah pred nebezpečenstvom povodní, čo je o 58,5 % viac než v predchádzajúcom roku."

Klimatické zmeny majú na svedomí rôzne živelné katastrofy. Na Slovensku sa prejavujú stúpajúcim počtom povodní, a to najmä počas letných mesiacov. V roku 2017 vydal Slovenský hydrometeorologický ústav celkovo 658 výstrah pred nebezpečenstvom povodní, čo je o 58,5 % viac než v predchádzajúcom roku. Najviac – až 322 – výstrah vydalo regionálne pracovisko v Košiciach. Podľa údajov KOMUNÁLNEJ poisťovne stúpli škody spôsobené živelnými pohromami v porovnaní s rokom 2016 o 17,6 %. KOMUNÁLNA poisťovňa je len jednou z dvoch poisťovní, ktoré na Slovensku poisťujú aj nehnuteľnosti v rizikových povodňových oblastiach.

Živelné pohromy ako povodne, úder blesku, búrlivý vietor či krupobitie spôsobujú na nehnuteľnostiach čoraz väčšie materiálne škody, a to najmä počas letných mesiacov. Potvrdzujú to údaje KOMUNÁLNEJ poisťovne, ktorá v roku 2017 evidovala v mesiacoch jún, júl a august až 37,5 % škôd spôsobených živelnými udalosťami. „Najvyššie poistné plnenie z poistenia nehnuteľnosti spôsobené živelným rizikom presiahlo počas minulého leta sumu 6-tisíc eur. Škodu na majetku rodinného domu zapríčinila búrka sprevádzaná silným vetrom v Košickom kraji,“ povedal Peter Žilka, zástupca riaditeľa úseku neživotného poistenia KOMUNÁLNEJ poisťovne.

Spolu s poistením domu či bytu odporúča Peter Žilka poistiť aj jeho zariadenie. „V prípade živelnej pohromy, akou sú povodne či víchrica, je zväčša poškodený aj interiér nehnuteľnosti. Typickým príkladom sú poškodené omietky, ale aj zničené elektrospotrebiče, koberce, nábytok a podobne. Takéto škody sú hradené z poistenia domácnosti,“ vysvetľuje P. Žilka.

Podľa jeho slov by najmä obyvatelia oblastí so zvýšeným rizikom opakujúcich sa povodní mali zvážiť poistenie svojich nehnuteľností i domácností. „KOMUNÁLNA poisťovňa je len jednou z dvoch, ktoré na Slovensku poisťujú aj nehnuteľnosti v rizikových povodňových oblastiach. U nás poistíme aj klientov, ktorých z dôvodu rizikovej oblasti v iných poisťovniach odmietli,“ dodal P. Žilka.

Sledujte nás na sociálnych sieťach