Slávka Miklošová novou generálnou riaditeľkou KOMUNÁLNEJ poisťovne

22.08.2018

"Dozorná rada spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group na svojom zasadnutí dňa 21. augusta 2018 vymenovala Slávku Miklošovú za generálnu riaditeľku spoločnosti."

Dozorná rada spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group na svojom zasadnutí dňa 21. augusta 2018 vymenovala Slávku Miklošovú za generálnu riaditeľku spoločnosti.

„Vedenia spoločnosti sa ujíma dlhoročná kolegyňa, ktorá disponuje širokými znalosťami z poisťovníctva a manažérskymi zručnosťami získanými počas pôsobenia v rôznych funkciách nášho koncernu. Verím, že Ing. Miklošová je tou správnou voľbou pri prebraní kormidla v KOMUNÁLNEJ poisťovni v čase 25. výročia jej existencie na slovenskom poistnom trhu,“ povedal Dr. Günter Geyer, predseda dozornej rady spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.

Ing. Slávka Miklošová (49) je absolventkou Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Profesionálnu kariéru v poisťovníctve so zameraním na ekonomiku a controlling začala v roku 1999. V oblasti controllingu pracovala aj po príchode do skupiny Vienna Insurance Group v roku 2007. V rokoch 2013 až 2016 riadila controllingové tímy v spoločnostiach KOOPERATIVA, KOMUNÁLNA poisťovňa a Poisťovňa Slovenskej sporiteľne. V roku 2016 bola menovaná za členku predstavenstva spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.

„Vážim si rozhodnutie dozornej rady a som vďačná za príležitosť a dôveru, ktorú mi dala. Mojím cieľom bude pokračovať v posilňovaní značky KOMUNÁLNA poisťovňa na slovenskom trhu, aby jej príbeh bol z roka na rok silnejší. Chceme budovať dlhodobé vzťahy s klientmi, komplexnú zákaznícku starostlivosť a byť voľbou číslo jeden pri poistení retailových klientov,“ uviedla nová generálna riaditeľka S. Miklošová.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, člen koncernu VIG od roku 2001, je na Slovensku zastúpená približne 400 zamestnancami, viac ako 90 obchodnými miestami ako aj trhovým podielom vo výške cca osem percent. Spoločnosť pôsobí v oblasti životného a neživotného poistenia.

Aktuálne zloženie Predstavenstva spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group:
Ing. Slávka Miklošová, predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka
JUDr. Zuzana Brožek Mihóková, členka predstavenstva
RNDr. Milan Fleischhacker, člen predstavenstva
Mgr. Blanka Hatalová, členka predstavenstva

Sledujte nás na sociálnych sieťach