Novým členom predstavenstva KOMUNÁLNEJ poisťovne je Igor Saxa

02.11.2020

"Dozorná rada spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group vymenovala za nového člena predstavenstva Ing. Igora Saxu."

Dozorná rada spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group vymenovala za nového člena predstavenstva Ing. Igora Saxu. Od 1. novembra 2020 zodpovedá za oblasť obchodu, riadenie interných a externých sietí. V jeho kompetencii je aj spolupráca so strategickými partnermi – Združením miest a obcí Slovenska a Slovenskou sporiteľnou.

Ing. Igor Saxa pôsobí v poisťovníctve takmer 25 rokov. Je absolventom Bankového inštitútu Vysokej školy v Prahe (odbor poisťovníctvo). Do KOMUNÁLNEJ poisťovne nastúpil v septembri 2018 na pozíciu riaditeľa obchodnej služby a v jeho kompetencii bolo riadenie pobočiek a vlastných obchodných sietí. Začínal v oblasti obchodu a počas svojho profesijného života zastával viaceré manažérske pozície.

Teším sa na nové výzvy, ktoré so sebou prináša táto pozícia. Ako povedal Robert Collier – úspech je súčet malých snáh opakovaných deň čo deň. Pevne verím, že v spolupráci so špičkovým tímom odborníkov našej spoločnosti prispejem k posilneniu postavenia a značky KOMUNÁLNA poisťovňa na trhu,“ uviedol člen predstavenstva Igor Saxa.

Aktuálne zloženie Predstavenstva spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group:
Ing. Slávka Miklošová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva
RNDr. Milan Fleischhacker, člen predstavenstva
Mgr. Blanka Hatalová, členka predstavenstva
JUDr. Zuzana Brožek Mihóková, členka predstavenstva
Ing. Igor Saxa, člen predstavenstva

Sledujte nás na sociálnych sieťach