KOMUNÁLNA poisťovňa získala cenu za sociálnu angažovanosť, podporí z nej ďalšie projekty pre mladých

12.08.2021

"Podpora rozvoja samospráv, miestnych komunít ako aj hendikepovaných občanov patrí k hlavným cieľom KOMUNÁLNEJ poisťovne v oblasti spoločenskej zodpovednosti. V roku 2021 poskytne poisťovňa na vybrané projekty sumu 30-tisíc eur."

Podpora rozvoja samospráv, miestnych komunít ako aj hendikepovaných občanov patrí k hlavným cieľom KOMUNÁLNEJ poisťovne v oblasti spoločenskej zodpovednosti. V roku 2021 poskytne poisťovňa na vybrané projekty sumu 30-tisíc eur, ktoré nedávno získala spolu s Cenou Güntera Geyera za sociálnu angažovanosť od spoločnosti Wiener Städtische Versicherungsverein. Medzi podporenými projektmi figurujú dva, ktoré chcú aktívne zapájať mladých ľudí do správy vecí verejných.

Cena Güntera Geyera za sociálnu angažovanosť sa každoročne udeľuje členom nadnárodnej skupiny Vienna Insurance Group, medzi ktorých patrí aj slovenská KOMUNÁLNA poisťovňa. Tá získala prestížne ocenenie už po druhýkrát. Striebornú Cenu Güntera Geyera odovzdal predsedníčke predstavenstva a generálnej riaditeľke KOMUNÁLNEJ poisťovne Slávke Miklošovej člen predstavenstva Vienna Insurance Group Dr. Peter Thirring. „KOMUNÁLNA poisťovňa opäť potvrdila, že si toto ocenenie zaslúži. Okrem detí a mladých ľudí myslí aj na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, ktorým pomáha s ich integráciou sa do spoločnosti. Teším sa na ďalšie zmysluplné projekty, ktoré prispejú k zvýšeniu kvality miestneho a komunitného života,“ dodal P. Thirring.

Odbornú porotu zaujali projekty zamerané na podporu hendikepovaných občanov, ako aj komunitných aktivít detí a mládeže. Rovnako ocenila, že mnohé z projektov fungujú kontinuálne. Dlhoročnými partnermi KOMUNÁLNEJ poisťovne sú v tejto oblasti nielen Združenie miest a obcí Slovenska, ale napríklad aj Nadácia pred deti Slovenska, s ktorou KOMUNÁLNA poisťovňa od roku 2013 realizuje program Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom.Miestne komunity sú pre dobré fungovanie samospráv kľúčové, preto je angažovanosť v nich potrebné podporovať už od útleho veku. Pretože každej dobrej samospráve záleží na tom, aby mladí ľudia neodchádzali, ale naopak, spolupodieľali sa na jej zlepšovaní,“ uviedla predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka KOMUNÁLNEJ poisťovne Slávka Miklošová.

Na spoluprácu s Nadáciou pre deti Slovenska poskytne v tomto roku KOMUNÁLNA poisťovňa aj časť financií získaných spolu s Cenou Güntera Geyera za sociálnu angažovanosť. Sumou 12-tisíc eur podporí dva projekty zamerané na budovanie komunít, ktoré zohľadňujú potreby detí a mladých ľudí a zároveň im dávajú reálny priestor na podieľanie sa na aktivitách samospráv.S Komunálnou poisťovňou sme našli spoločný záujem pracovať na tom, ako tvoriť samosprávy s mladými ľuďmi a pre mladých ľudí. Aj preto sme sa tento rok rozhodli naše spoločné know-how preniesť do online priestoru a vytvoriť nástroj, ktorý pomôže každej samospráve na Slovensku nájsť spôsob ako budovať komunitu priateľskú deťom a mladým ľuďom,“ hovorí Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska, ktorú KOMUNÁLNA poisťovňa podporí aj pri realizácii projektu s názvom Spojme hlavy. Je určený mladým občianskym aktivistom, ktorí môžu na realizáciu vlastných malých komunitných projektov získať finančnú podporu do výšky 500 eur.

O ocenení
Cena Güntera Geyera je pomenovaná na počesť predsedu dozornej rady spoločnosti Wiener Städtische Versicherungsverein, ktorá je známa svojím výrazným angažovaním v sociálnej sfére. Ocenenie sa udeľuje od roku 2012, pričom na účely dobrovoľníckych aktivít je pre členské spoločnosti skupiny Vienna Insurance Group každoročne vyčlenených 100-tisíc eur.

Sledujte nás na sociálnych sieťach