KOMUNÁLNA poisťovňa sa pridala k pomoci Ukrajine

30.03.2022

"KOMUNÁLNA poisťovňa prispela do spoločného fondu materskej skupiny Vienna Insurance Group, ktorý bol zriadený na zabezpečenie zamestnancov sesterských spoločností na Ukrajine, sumou 25 000 eur. Spoločnosť sa zároveň plánuje podieľať na projektoch, ktoré sú zamerané na pomoc vojnovým utečencom."

Vojna na Ukrajine trvá už vyše mesiaca. Vojnový konflikt pociťujeme o to intenzívnejšie, že sa odohráva u našich východných susedov, kde žijú a pracujú aj naši kolegovia. KOMUNÁLNA poisťovňa prispela do spoločného fondu materskej skupiny Vienna Insurance Group, ktorý bol zriadený na zabezpečenie zamestnancov sesterských spoločností na Ukrajine, sumou 25 000 eur. Spoločnosť sa zároveň plánuje podieľať na projektoch, ktoré sú zamerané na pomoc vojnovým utečencom.

 

Poisťovacia skupina Vienna Insurance Group, ktorej členom je KOMUNÁLNA poisťovňa, má svoje zastúpenie aj na Ukrajine. Bezprostredne po vypuknutí konfliktu preto zriadila krízovú skupinu na koordinovanie podpory a spoločný fond VIG Family Fund s počiatočným vkladom 5 miliónov eur. Finančné prostriedky z tohto fondu budú použité na materiálovú pomoc a zabezpečenie kolegov a ich rodín zo sesterských spoločností na Ukrajine (poisťovne UIG, Kniazha a Kniazha Life, ako aj VIG Services Ukraine a Ukrainian Assistance Service).

 

Do spoločného fondu sa rozhodla prispieť tiež KOMUNÁLNA poisťovňa sumou vo výške 25 000 eur. Rovnako aj zamestnanci spoločnosti majú možnosť zaslať finančný dar v ľubovoľnej výške priamo na účet tohto fondu. „Nikto z nás si ani len nedokáže predstaviť, akú neistotu musia prežívať v tomto období naši kolegovia na Ukrajine. Viacerí z nich hľadajú útočisko práve v našej krajine, a preto by sme im chceli vyjadriť podporu aspoň takýmto spôsobom,“ hovorí Slávka Miklošová, predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa.

 

Okrem finančnej pomoci majú zamestnanci KOMUNÁLNEJ poisťovne možnosť podieľať sa v rámci firemného projektu Social Active Day na humanitárnych aktivitách, ktoré sú zamerané na pomoc Ukrajine a ukrajinským utečencom„Každému zamestnancovi, ktorý sa počas pracovných dní zúčastní dobrovoľníckej činnosti pre akékoľvek občianske združenie alebo iný subjekt, poskytneme deň voľna. V tomto mimoriadne náročnom období je vítaný akýkoľvek prejav solidarity a forma pomoci,“ dodáva S. Miklošová.

Sledujte nás na sociálnych sieťach