KOMUNÁLNA poisťovňa sa podieľa na lepšom živote v mestách a obciach

10.10.2022

"KOMUNÁLNA poisťovňa je tradičným partnerom slovenských miest a obcí nielen v oblasti poistenia, ale aj podpory životu v komunitách."

KOMUNÁLNA poisťovňa je tradičným partnerom slovenských miest a obcí nielen v oblasti poistenia, ale aj podpory životu v komunitách. Spoločnosť prispela sumou 12-tisíc eur na program Nadácie pre deti Slovenska, vďaka ktorému môžu mladí ľudia zlepšiť miesto, v ktorom žijú. Zamestnanci poisťovne sa tiež pravidelne zúčastňujú na dobrovoľníckych aktivitách v regiónoch naprieč celým Slovenskom.

KOMUNÁLNA poisťovňa sa v tomto roku zapojila do druhého ročníka programu Nadácie pre deti Slovenska – Spojme hlavy, v rámci ktorého finančne podporila realizáciu 20 nových projektov. Vymysleli a zrealizujú ich mladí ľudia z rôznych obcí Slovenska, ktorí citlivo vnímajú potreby vo svojich komunitách a majú chuť tvoriť a pomáhať. Nápady, ktoré majú pozitívny vplyv na obyvateľov mesta, obce alebo životné prostredie, ocenila KOMUNÁLNA poisťovňa ako jeden z partnerov programu sumou 12-tisíc eur. „Radi podporujeme projekty, ktoré majú zmysel. Na tomto programe si najviac ceníme to, že dáva priestor novej generácii mladých občianskych aktivistov, ktorým záleží na mieste, v ktorom žijú,“ hovorí Slávka Miklošová, predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka KOMUNÁLNEJ poisťovne.

Do programu Spojme hlavy sa celkovo zapojilo 23 mladých komunitných lídrov, ktorí na realizáciu vlastných komunitných projektov získali finančnú podporu 500 eur. Pod záštitou mentorov absolvovali ročný vzdelávací program zameraný na rozvoj líderských zručností, prácu so samosprávou a tvorbu a implementáciu projektov. „V druhom ročníku dominovali témy projektov z oblasti kultúry, vzdelávania, revitalizácie verejných priestorov, životného prostredia, či podpory komunitných aktivít. Zároveň sa pracovalo aj v online priestore, a to napr. prostredníctvom vzdelávacieho livestreamu či na tvorbe informačného portálu pre stredoškolákov,“ pokračuje Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska.

KOMUNÁLNA poisťovňa sa zároveň angažuje v slovenských regiónoch aj prostredníctvom podpory rôznych podujatí či zveľaďovania verejných priestorov. „Naša spoločnosť každoročne podporí desiatky kultúrnych, športových a spoločenských aktivít, ktoré zástupcovia miest a obcí organizujú pre svoje komunity. Zároveň sa snažíme pomáhať aj inak ako od stola. Aj preto sa naši zamestnanci už piaty rok v rámci dobrovoľníckych aktivít zapájajú do úprav vonkajších priestranstiev v obciach a materských školách, ktorých zriaďovateľom sú samosprávy,“ uzatvára S. Miklošová.

Sledujte nás na sociálnych sieťach