Počet prípadov rakoviny kože mierne stúpa

05.12.2022

"Malígny melanóm patrí medzi najzávažnejšie typy rakoviny kože. Len v roku 2020 bolo na Slovensku diagnostikovaných 823 nových prípadov a ich počet medziročne stúpa približne o 5 %. Medzi najviac ohrozené skupiny patria ľudia so svetlými a ryšavými vlasmi, oslabeným imunitným systémom a vrodeným sklonom k vzniku kožných nádorov."

Najčastejšou príčinou vzniku zhubných nádorov kože je pôsobenie ultrafialového svetla. Najlepšou prevenciou je ochrana tých častí tela, ktoré sú pravidelne vystavované slnečnému žiareniu – tvár, plecia, lopatky, u žien predkolenia, u mužov lysina. Odborníci zároveň apelujú na pravidelnú kontrolu materských znamienok a netypických kožných prejavov aspoň raz do roka. Ideálnym obdobím na návštevu lekára sú práve zimné mesiace. „Lekára treba vyhľadať pri zmene pôvodného pigmentového znamienka, ktoré rastie do plochy a nad povrch kože, mokvá, krváca, spontánne sa nehojí – skôr má tendenciu rásť a meniť sa,“ hovorí MUDr. Zuzana Murárová, PhD. z Kožnej ambulancie Národného onkologického ústavu.

Slovenskí lekári ročne diagnostikujú rakovinu približne 30-tisíc pacientom. Jej základná liečba je síce plne hradená zo zdravotného poistenia, no väčšinou býva veľmi náročná a zdĺhavá. Výpadok príjmu môže vykompenzovať pripoistenie kritických chorôb alebo samostatné pripoistenie onkologických chorôb. Riziko obmedzenia alebo úplnej straty možnosti príjmu kryje aj pripoistenie invalidity. „Najčastejšou príčinou invalidity sú všetky civilizačné ochorenia – onkologické, srdcovocievne, metabolické ako diabetes, či choroby pohybového aparátu. Vo vyššej miere sa začínajú objavovať už aj psychické ochorenia,“ hovorí Beata Vojtechová, riaditeľka úseku poistenia osôb KOMUNÁLNEJ poisťovne.

Pri staršej životnej „poistke“ je dôležité si skontrolovať, či kryje riziko invalidity komplexne – nielen z dôvodu úrazu, ale aj choroby. V opačnom prípade je možné sa pripraviť o poistné plnenie. „Ak by mal klient poistenú invaliditu len z dôvodu úrazu, no plne invalidný zostane pri vážnom ochorení, na poistné plnenie nemá nárok. Sociálna poisťovňa mu síce prizná invalidný dôchodok, no jeho výška cca 400 eur len ťažko pokryje základné životné potreby pacienta,“ upozorňuje B. Vojtechová.

Pri nároku na poistné plnenie sa poisťovňa riadi rozhodnutím o invalidite, ktoré vydáva posudkový lekár. Invalidita musí byť priznaná rozhodnutím Sociálnej poisťovne, kedy pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť presahuje 70 % v porovnaní so zdravou osobou.

Sledujte nás na sociálnych sieťach