Adam má „nové" auto

Prvé auto, hneď na prahu dospelosti, dnes už pre mnohých mladých ľudí z generácie Z nie je ničím výnimočným.

Niekto si naň zarobí na brigádach, inému prispejú rodičia či starí rodičia. A hoci ide často o vozidlo „z druhej ruky“, spolu s ním prichádza aj zodpovednosť, ktorej ich už nezbaví žiadna výhovorka.

Rovnako tak to vníma aj dvadsiatnik Adam, hlavná a skutočná postava z nášho seriálu „Zodpovedne za seba“.

Adam má „nové“ auto, presnejšie 11-ročnú Škodu Octavia, ktorú mu kúpil otec. Využíva ju najmä na dochádzanie do Brna, kde študuje na vysokej škole. Pri vybavovaní úvodných formalít sa celkom potrápil pri výbere povinného zmluvného poistenia, a tak sa rozhodol, že svoje skúsenosti zhrnie do niekoľkých tipov a odporúčaní.

1.    Povinné zmluvné poistenie (PZP) je „must have“. Je dané zo zákona a musí ho mať uzatvorené každý majiteľ motorového vozidla. Zjednodušene povedané, PZP kryje všetky škody, ktoré môžete spôsobiť na majetku alebo zdraví iných vodičov a áut. 

2.    Podceňovať PZP sa neoplatí, pretože pri nedodržaní tejto povinnosti hrozí pokuta až do výšky 3 320 eur. Čo môže byť pokojne viac, ako je hodnota auta, ktoré vlastníte. 

3.    PZP sa dá uzatvoriť online, cez počítač alebo mobilný telefón a k uzatvoreniu zmluvy nemusíte pristaviť auto na obhliadku. Stačí si zvoliť dátum, od kedy má byť poistenie platné a poisťovňa stanoví lehotu, do ktorej treba poistné zaplatiť.

4.    Už pri podpise zmluvy je dobré dať súhlas s elektronickou komunikáciou, aby ste aj v budúcnosti mohli riešiť všetky formality online a nemuseli chodiť na poštu.

5.    Platby za PZP môžete robiť jednorazovo za obdobie celého roka, štvrťročne alebo polročne. Ja som si vybral štvrťročné platby a avíza na zaplatenie ďalšej splátky mi chodia mailom. 

6.    Dokladom o zaplatení PZP je tzv. zelená karta (nedajte sa pomýliť, je biela), a tú treba mať neustále pri sebe. Dobrá správa je, že PZP je platné vo všetkých krajinách EÚ aj celého Európskeho hospodárskeho priestoru, takže vás kryje aj pri cestách do zahraničia.

7.    V prípade nehody pomôže asistenčná služba, čo je telefonická linka, na ktorej vám poskytnú informácie, ako treba postupovať – či volať políciu, čo odfotiť, ako postupovať, keď je auto nepojazdné a pod.

8.    PZP dnes už poskytuje aj možnosť lepšej ochrany vlastného auta, a to formou pripoistení. KOMUNÁLNA poisťovňa ponúka tri pripoistenia – poškodenie čelného skla, náhodný stret so zvieraťom a krádež a lúpež vozidla. Ja som si nakoniec vybral pripoistenie čelného skla, ktoré kryje škody spôsobené kamienkami odletujúcimi od iných vozidiel. Toto poistné ma ročne vyjde na 20 eur. Inak platí, že čím viac pripoistení, tým je ich cena nižšia.

V prípade, že vás zaujíma viac, vypočujte si podcast, v ktorom sa Adam radí o PZP s Dušanom Zemánkom, riaditeľom úseku neživotného poistenia KOMUNÁLNEJ poisťovne.
 

Sledujte nás na sociálnych sieťach