Chystáte sa do Chorvátska autom? Odborníci odporúčajú havarijné aj cestovné poistenie

Chorvátsko je dlhodobo jednou z najvyhľadávanejších dovolenkových destinácií.

Krajina sa navyše začiatkom roka stala súčasťou schengenského priestoru, čo v mnohých vyvoláva falošnú predstavu, že sa na cestu do tejto destinácie nijako špeciálne pripraviť netreba. Povinné zmluvné poistenie a Európsky preukaz zdravotného poistenia vám však nemusia stačiť na mimoriadne udalosti a výdavky.

Počítajte s nákladmi v stovkách eur

Pánovi Petrovi sa na ceste do Chorvátska pokazila olejová pumpa v motore, následkom čoho bolo auto nútené zastaviť v rýchlom pruhu na diaľnici. Zmluvný partner asistenčnej spoločnosti v Chorvátsku odtiahol vozidlo z cesty, urobil na mieste diagnostiku a po zistení príčiny odtiahol nepojazdné auto do najbližšieho servisu. Ak by nemal uzavreté havarijné poistenie, za diagnostiku, odtiahnutie a následnú opravu by zaplatil stovky eur. Nehovoriac o tom, že kontakty na tieto služby by si musel vyhľadať sám. „Uzavretím havarijného poistenia získajú klienti okrem iného aj nárok na bezplatné asistenčné služby, ktoré možno využiť vo všetkých krajinách Európskej únie, a to v prípade poruchy, havárie a krádeže vozidla. Našim klientom poskytujeme nielen technickú, ale tiež administratívno-právnu asistenciu,“ upresňuje Dušan Zemánek, riaditeľ úseku neživotného poistenia v KOMUNÁLNEJ poisťovni.

Asistenčné služby sú viac než len „odťahovka“

Z údajov asistenčnej spoločnosti Global Assistance Slovakia vyplýva, že najväčší počet asistenčných udalostí hlásia turisti v lete z Chorvátska, Rakúska, Nemecka a Česka. Najčastejšie využívanou asistenčnou službou je odtiahnutie vozidla do najbližšieho servisu. Poisťovňa poskytuje pomocnú ruku tiež pri otvorení zámku pri strate kľúčov, zámene a vyčerpaní paliva, či vystavení náhradných dokladov od vozidla v prípade ich straty. Asistenčné služby sa ďalej vzťahujú na úschovu nepojazdného vozidla, poskytnutie náhradného vozidla pri krádeži, alebo opravu defektu. V prípade vážnej poruchy alebo nehody je vodičom ponúknuté náhradné ubytovanie. „Pokiaľ oprava odtiahnutého asistovaného vozidla v zahraničí trvá viac ako osem hodín, klient má nárok na ubytovanie oprávnených osôb maximálne na dve noci v celkovej hodnote 2 x 85 eur, resp. návrat do miesta trvalého bydliska,“ dodáva D. Zemánek.

Cenu si viete ľahko vypočítať

Mnohí vodiči sa zbytočne obávajú ceny poistného za havarijné poistenie. Ročné poistné u osobného motorového vozidla pritom začína už na sume 250 eur. „Samozrejme, na výšku poistného vplýva aj cena vozidla, vek vodiča a tiež región, v ktorom žije. Orientačnú cenu si môžete vypočítať aj pomocou online kalkulačky a online môžete poistnú zmluvu aj uzavrieť,“ radí D. Zemánek. KOMUNÁLNA poisťovňa poskytuje k havarijnému poisteniu zároveň ako bonus poistenie čelného skla a batožiny zadarmo.

Európsky preukaz nestačí

Chystáte sa na dovolenku v rámci EÚ? Hoci nárok na nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť v štátnych zdravotníckych zariadeniach vám garantuje Európsky preukaz zdravotného poistenia, odborníci odporúčajú aj cestovné poistenie. „Nie všade je zdravotná starostlivosť na rovnakej úrovni a veľa krajín vyžaduje rôzne príplatky, prípadne doplatky za vyšetrenia a lieky. Rovnako sa môže stať, že štátne zdravotnícke zariadenie nebude v dostupnej vzdialenosti od miesta, kde dovolenkujete,“ upozorňuje Dušan Zemánek, riaditeľ úseku neživotného poistenia v KOMUNÁLNEJ poisťovni. Výhodou cestovného poistenia je, že kryje aj ďalšie náklady, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s vašim zdravotným stavom – napríklad prevoz do domovskej krajiny. V prípade náhleho ochorenia alebo úrazu máte s cestovným poistením k dispozícii aj asistenčnú službu, ktorá funguje 24 hodín denne a vyhľadá vám najbližšie zdravotnícke zariadenie. „Ak lekárske ošetrenie a lieky musíte zaplatiť na mieste a nemáte možnosť uhradiť náklady, požiadajte ošetrujúceho lekára, aby sa skontaktoval s asistenčnou službou a žiadal garanciu preplatenia nákladov za lekárske ošetrenie,“ radí D. Zemánek. Poistné krytie je dobré rozšíriť si aj o ďalšie pripoistenia, ako napríklad zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej strane, právnu asistenciu, úrazové poistenie vrátane trvalých následkov úrazu a smrti následkom úrazu, poistenie batožiny a dokladov, alebo o poistenie storno dovolenky.

Sledujte nás na sociálnych sieťach