Dušan Zemánek: Pri poistení nehnuteľnosti a domácnosti je dobré myslieť aj na susedov

Zmeny a trendy neobchádzajú ani oblasť poistenia nehnuteľností a domácností.

A hoci dnes Slováci k svojmu majetku pristupujú zodpovednejšie ako v minulosti, stále sa nájde dosť takých, ktorí majú domácnosť poistenú na 5 000 eur a výraz „poistenie zodpovednosti“ im nič nehovorí. O najčastejších chybách pri poisťovaní nehnuteľností a domácností hovoríme s Dušanom Zemánkom, riaditeľom úseku neživotného poistenia KOMUNÁLNEJ poisťovne.

Tornádo, ktoré sa prehnalo južnými Čechami začiatkom leta zrejme spôsobilo „prievan“ v mnohých poistných zmluvách. Učíme sa na základe takýchto „živelných lekcií“?

Svojím spôsobom áno, ale zatiaľ len veľmi postupne. Je normálne, že bezprostredne po živelnej udalosti, ktorá zasiahne susedov – či už tých za plotom, vo vedľajšej dedine alebo za hranicami – kontrolujeme aj vlastné poistné zmluvy a kontaktujeme poisťovne. Väčšinou však ide len o krátkodobý jav, ktorý zase po čase odznie. No napriek tomu si dovolím tvrdiť, že oproti minulosti sme o niečo predvídavejší a zodpovednejší.

Presné štatistiky o poistení nehnuteľností a domácností na Slovensku neexistujú, miera tohto typu poistenia sa len odhaduje na približne 50 %. Stále je to iba každý druhý dom či domácnosť...

Postupne sa penetrácia poistenia nehnuteľnosti zvyšuje. Je to vplyvom uvedomovania si hroziacich rizík a ochrany svojho majetku, ale aj z dôvodu, že banky pri každom úvere na bývanie automaticky vyžadujú poistenie predmetnej nehnuteľnosti. Stavebno–montážne poistenie býva zase podmienkou financovania výstavby nehnuteľnosti. Mal by ho však mať každý majiteľ hneď ako začne stavať, bez ohľadu na to, či čerpá úver. Nie zriedka sa totiž stáva, že materiál, príp. už zabudované stavebné prvky zo stavby niekto ukradne alebo príde ku škodám počas samotnej výstavby.

Kde robíme najčastejšie chyby?

Je ich hneď niekoľko. Podceňujeme hroziace riziká, rozsah poistenia, limity krytia a hodnotu nehnuteľnosti. Väčšinou je za tým snaha ušetriť. Do určitej miery to spôsobuje aj aktuálna situácia a miera neistoty, kvôli ktorej obozretnejšie nakladáme s financiami. No v prípade poistenia bývania môže mať takéto šetrenie na nesprávnom mieste fatálne následky. Aj dnes máme klientov, ktorí majú domácnosť poistenú na 5 000 eur. Naše byty a domy sú pritom stále modernejšie, materiály kvalitnejšie a cena práce neustále rastie. Spolu s nimi rastie aj priemerná výška škôd, ktorá sa dnes pohybuje okolo 500 eur. No poškodení nemusíte byť len vy. Môže sa stať, že vytopíte aj suseda, ktorému „zničíte“ kuchynskú linku so spotrebičmi za niekoľko tisíc eur. A on ich bude žiadať od vás.

Do akej miery by sme teda pri poistení nehnuteľnosti či domácnosti mali zohľadňovať susedov?

Je dobré poznať hodnotu svojej nehnuteľnosti a domácnosti, ale aj predvídať, čo všetko môžete svojím konaním spôsobiť susedom. Kým senior môže zabudnúť na zapálenú sviečku, ktorá spôsobí požiar na celom poschodí, rodičia by mali počítať aj s tým, že ich dieťa bicyklom nechtiac poškodí karosériu susedovho drahého auta. Toto všetko rieši poistenie zodpovednosti členov domácnosti, ktoré môže byť súčasťou poistenia nehnuteľnosti či poistenia domácnosti, alebo si ho dojednáte ako pripoistenie. Platí pre všetkých členov domácnosti aj mimo domova, takže pomôže aj v prípade, že v obchode nechtiac vozíkom rozbijete dvere. U nás je, žiaľ, stále toto poistenie zaznávané, no uzatvoriť by som ho odporúčal naozaj každému. Poistnú sumu si môžete stanoviť sami, ale 10-tisíc eur považujem za minimum. Ideálne by to malo byť okolo 30 až 50-tisíc eur.

Veľa sa dnes hovorí aj o tzv. podpoistení – najmä v prípade starších nehnuteľností. Aké následky to môže mať pre vlastníka?

Podpoistenie nastáva, ak je poistná suma uvedená v poistnej zmluve nižšia ako poistná hodnota nehnuteľnosti. Problém môže vzniknúť hneď pri uzatváraní zmluvy, kedy sa nesprávne určí hodnota nehnuteľnosti. Ak potom dôjde k poistnej udalosti a tento rozdiel je signifikantný, vzniknutá škoda sa bude krátiť v takom istom pomere, aký je pomer poistnej sumy k poistnej hodnote. Uvediem príklad – byt je poistený na 100-tisíc eur, no jeho hodnota je 200-tisíc eur. Majiteľovi pri poistnej udalosti vznikne škoda za 20-tisíc eur, poisťovňa mu však z dôvodu podpoistenia poskytne poistné plnenie len 10-tisíc eur.

Dá sa podpoisteniu predchádzať pravidelným prehodnocovaním zmluvy?

Samozrejme, ale existuje aj pohodlnejšie riešenie, a tým je automatická indexácia poistnej sumy. Znamená to, že poisťovňa každý rok na základe údajov zo štatistického úradu automaticky zvýši poistnú hodnotu. Klient tak má istotu, že jeho poistenie zodpovedá reálnej hodnote nehnuteľnosti a zároveň zohľadňuje nárast priemerných cien materiálov a opráv. Samozrejme, základnou podmienkou je správne stanovanie hodnoty nehnuteľnosti pri uzatváraní poistnej zmluvy, v opačnom prípade problém s podpoistením nevyrieši ani spomínaná indexácia. Klientovi s tým dokážeme pomôcť a pomocou interných metodík vieme určiť cenu nehnuteľnosti.

V čom je dnes poistenie nehnuteľností a domácností iné ako pred 20 rokmi? Máme k dispozícii niečo, čo tu predtým nebolo?

Mnohí klienti dnes žiadajú nielen dobré poistenie, ale aj pridanú hodnotu. Za tú dnes môžeme považovať aj asistenčné služby, ktoré sú niekedy automaticky súčasťou poistenia, inokedy si ich môžete dojednať ako pripoistenie. Pomôžu v situáciách, kedy si napríklad zabuchnete vo dverách kľúče alebo rozbijete okno. Zmeny však priniesla aj pandémia, ktorá ovplyvnila najmä spôsob uzatvárania zmlúv. Museli sme nájsť spôsob, ako eliminovať osobný kontakt na ideálne jedno stretnutie a všetko ostatné vyriešiť na diaľku. A v neposlednom rade sa menia riziká. Živelné udalosti, ako sú povodne, záplavy, víchrice a krupobitie, dnes patria medzi najčastejšie príčiny poistných udalostí. Za nimi nasledujú požiare a odcudzenie vecí, ktoré bolo zase oveľa frekventovanejšie v minulosti.

Na druhej strane ale zase vlastníme viac drahších vecí. Kryje ich štandardná poistka?

Treba si uvedomiť, že niektoré veci môžu mať určené limity na poistné plnenie alebo môžu byť vylúčené z poistenia. Ak máte napríklad elektrobicykel za 3-tisíc eur, musíte jeho poistenie riešiť individuálne, pretože bicykel v takejto cenovej relácii nepatrí do skupiny štandardného krytia. Pri drahších veciach, ako napríklad spomínaný elektrobicykel, odporúčame uchovať doklad o zakúpení. Ak vznikne poistná udalosť, pomôže vám to preukázať, čo a v akej hodnote bolo odcudzené alebo inak poškodené.

Môžu mať spomínané, stále častejšie, živelné udalosti vplyv aj na rast cien poistenia?

Zatiaľ je naše podnebie relatívne mierne a živelných udalostí máme menej ako v iných krajinách. Poisťujeme aj komunálny majetok a tam najlepšie vidíme, čo sa stane, keď zasiahne živel celú oblasť. Škody sú dnes určite častejšie, ale v porovnaní s EÚ priemerom sme na tom ešte stále dobre a vďaka tomu nemusíme cenu poistenia pravidelne zvyšovať. Ale je tiež možné, že o dva-tri roky už bude situácia iná.

Sledujte nás na sociálnych sieťach