Ľudí na invalidný dôchodok najčastejšie posielajú civilizačné choroby

Keď sa povie „invalidita“, väčšina ľudí si predstaví vážny úraz alebo nehodu.

Podľa údajov KOMUNÁLNEJ poisťovne však úrazy tvoria zhruba pätinu všetkých prípadov invalidity. Odchod ľudí do invalidného dôchodku majú najčastejšie na svedomí civilizačné choroby.

Na Slovensku je v súčasnosti viac ako 225-tisíc poberateľov invalidného dôchodku. Nárok na invalidný dôchodok má každý zamestnanec či živnostník, ktorému bola uznaná invalidita a odpracoval potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia. K uznaniu invalidity najčastejšie dochádza z dôvodu choroby, úrazy sú naopak zriedkavejšie. „Najčastejšou príčinou invalidity sú všetky civilizačné ochorenia – onkologické, srdcovocievne, metabolické ako diabetes, či choroby pohybového aparátu. Vo vyššej miere sa začínajú objavovať už aj psychické ochorenia,“ hovorí Beata Vojtechová, riaditeľka úseku poistenia osôb KOMUNÁLNEJ poisťovne.

Invalidita predstavuje vážne ohrozenie finančnej stability. Je totiž spojená s doživotným poklesom príjmu a väčšina ľudí je odkázaná na podporu štátu. Priemerná výška invalidného dôchodku je však len 415 eur, čo je suma, ktorá sa obvykle nevyrovná mzde, ktorú poistený dostával v predchádzajúcom zamestnaní. Ľudia by preto mali myslieť aj na životné poistenie, ktorým dokážu vykompenzovať finančný výpadok spojený so vznikom invalidity.

Komplexné krytie invalidity

B. Vojtechová radí, že pri výbere poisťovne by mal človek zohľadniť, či jeho „poistka“ kryje invaliditu komplexne – nielen z dôvodu úrazu, ale aj choroby. „Ak by mal klient poistenú invaliditu len z dôvodu úrazu, tak aj pri vážnom ochorení a následnej invalidite nemá nárok na poistné plnenie,“ dodáva B. Vojtechová. Pri poistení invalidity majú poisťovne obvykle čakaciu lehotu, ktorá sa pohybuje od 12 do 24 mesiacov. Ak sa teda u poisteného vyskytne invalidita v priebehu dvoch rokov od uzatvorenia poistenia, nemá nárok na poistné plnenie. „Oproti minulosti sme skrátili čakaciu dobu z 24 na 12 mesiacov. Napriek tomu odporúčam, aby ľudia neodkladali poistenie na neskôr a uzavreli ho ešte v mladom veku, kedy je poistné nízke a zostáva nezmenené počas celej poistnej doby,“ pokračuje B. Vojtechová.

Pri nároku na poistné plnenie sa poisťovňa riadi rozhodnutím o invalidite, ktoré vydáva posudkový lekár. Invalidita musí byť priznaná rozhodnutím Sociálnej poisťovne, kedy pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť presahuje 70 % v porovnaní so zdravou osobou.

Čo nesmie chýbať v životnej poistke?

KOMUNÁLNA poisťovňa riešila vlani zo životného poistenia 7 339 poistných udalostí za viac ako 12,2 mil. eur. Až 74 % klientov má v rámci svojej „životky“ uzatvorené viaceré pripoistenia, ktoré dokážu vykompenzovať finančnú stratu pri práceneschopnosti, resp. pokryť náklady na liečbu. „Pripoistenie invalidity chorobou alebo úrazom by malo ísť ruka v ruke spolu s poistením smrti, trvalých následkov úrazu či kritických alebo onkologických ochorení. V závislosti od počtu dojednaných pripoistení majú naši klienti možnosť zľavy až do výšky 22,5 %,“ uzatvára B. Vojtechová.

Sledujte nás na sociálnych sieťach