Polovicu prípadov slepoty spôsobuje sivý zákal

Približne 50 % prípadov slepoty na celom svete zapríčiňuje sivý zákal.

Ochorenie známe tiež ako katarakta je možné liečiť len operáciou, ktorá je podľa údajov KOMUNÁLNEJ poisťovne najčastejšie odškodňovaným chirurgickým zákrokom v poistení osôb. Odstránenie šedého zákalu dokáže pacientom rýchlo a bezbolestne prinavrátiť kvalitné videnie.

Katarakta alebo sivý zákal sa prejavuje postupnou stratou priehľadnosti šošovky oka. Medzi typické príznaky patrí zhoršenie ostrosti videnia v podobe rozostrenia, dvojitého videnia, zníženia kontrastu až po praktickú slepotu. Ide o vekom podmienené ochorenie, kedy najohrozenejšou skupinou sú ľudia nad 65 rokov. Sivý zákal však môže byť aj vrodený, poúrazový, spojený s iným ochorením, či podmienený užívaním liekov.

„Medzi najčastejšie vyplatené chirurgické zákroky patrí katarakta, operácia žlčníka, hernia (pruh), pôrod cisárskym rezom a kyretáž, u detí najmä chirurgické odstránenie mandlí,“ hovorí Beata Vojtechová, riaditeľka úseku poistenia osôb KOMUNÁLNEJ poisťovne.

Pri šedom zákale je zatiaľ jedinou možnosťou k uzdraveniu chirurgická liečba. „Zákrok nie je bolestivý. Trvá relatívne krátko, pre pacienta relatívne pohodlne, aj keď v skutočnosti ide o chirurgicky náročný zákrok, nakoľko sa operácia vykonáva cez rez v oku o veľkosti 2,1 mm a operačný priestor je veľký približne 4 x 4 x 2 mm,“ vysvetľuje MUDr. Pavol Veselý zo Združenia ambulantných očných lekárov.

Operácia katarakty sa dnes vykonáva ambulantne a teda pacient po zákroku odchádza domov. Aj keď je liečba hradená zo zdravotného poistenia, chirurgický zákrok je možné si pripoistiť v rámci životného poistenia. „Ak pacient absolvuje chirurgický zákrok, vyplatíme mu príslušné percento z dohodnutej poistnej sumy, pričom výška poistného plnenia bude odvodená z tabuľky oceňovania chirurgických zákrokov,“ pokračuje B. Vojtechová.

Väčšina pacientov vyhľadáva ambulanciu očného lekára najčastejšie kvôli predpisu okuliarov. Odborníci však zdôrazňujú význam prevencie, kedy pri včasnej diagnóze možno pomaly nastupujúcej chorobe doslova „vytrieť zrak“. „Veľa pacientov nás dnes navštevuje práve kvôli zhoršujúcemu sa zraku, čo môže spôsobovať rôzne ochorenia – zelený zákal, vekom podmienená degenerácia makuly, sivý zákal a mnohé iné. Na preventívnych prehliadkach sme schopní odhaliť ochorenie v začiatkoch a teda ho aj lepšie podchytiť či dokonca zastaviť,“ uzatvára MUDr. Veselý.

Sledujte nás na sociálnych sieťach