Pripoistenie kritických chorôb uzatvárajú častejšie muži

Slovensko patrí ku krajinám s vysokou mierou mortality na onkologické ochorenia.

V počte úmrtí na rakovinu sme v rámci krajín EÚ na treťom mieste po Chorvátsku a Maďarsku. Podľa štatistiky KOMUNÁLNEJ poisťovne sa zvyšuje dopyt klientov po pripoistení kritických chorôb, ktoré zahŕňa aj liečbu rakoviny.

Európska komisia a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnili prvé onkologické profily členských štátov EÚ, Islandu a Nórska. Zo správy vyplýva, že najčastejšou príčinou úmrtí na rakovinu v rámci EÚ zostáva rakovina pľúc. Miera výskytu rakoviny na Slovensku prevyšuje priemer EÚ obzvlášť čo sa týka rakoviny prostaty, prsníkov, hrubého čreva a konečníka a pľúc.

V roku 2020 malo na Slovensku nejakú formu rakoviny 773 mužov na 100-tisíc obyvateľov (priemer EÚ je 686) a 483 žien v rovnakej vzorke (priemer EÚ je 484). Obavy o zdravie sa odzrkadľujú aj v rastúcom dopyte po pripoistení kritických chorôb, ktoré je možné dojednať v rámci životného poistenia. Vyplýva to z údajov KOMUNÁLNEJ poisťovne, kde z celkového počtu „životiek“ má kritické choroby poistené takmer 16 % klientov. Muži si pritom svoje zdravie „cenia“ o niečo viac ako ženy. Spomínané pripoistenie, ktoré zahŕňa aj liečbu rakoviny, má uzatvorené 16,10 % mužov, u žien ide o 15,57 %.

„Napriek tomu, že poistenie nedokáže chorobe zabrániť, pomáha kompenzovať finančnú stratu počas práceneschopnosti a hradiť náklady na liečbu. Za posledných päť rokov sme našim klientom vyplatili z pripoistenia kritických chorôb poistné plnenie vo výške viac ako 187-tisíc eur,“ hovorí Beata Vojtechová, riaditeľka úseku poistenia osôb v KOMUNÁLNEJ poisťovni.

Doposiaľ najvyššie poistné plnenie vo výške 25-tisíc eur bolo vyplatené klientovi, ktorému bola diagnostikovaná Hodgkinova choroba. B. Vojtechová zároveň dodáva, že dopyt rastie aj po samostatnom pripoistení onkologických chorôb, pri ktorom KOMUNÁLNA poisťovňa vypláca 100 % poistnej sumy už v momente stanovenia diagnózy.

V onkologickom profile Slovenska sa ako hlavné rizikové faktory spôsobujúce rakovinu uvádzajú fajčenie, obezita a nadváha, ktoré sa u nás vyskytujú častejšie ako je celoeurópsky priemer. Na rozvoji ochorenia sa podieľa aj konzumácia alkoholu, ktorá je v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ mierne vyššia. Šancu na uzdravenie zvyšuje včasná diagnostika a liečba, preto odborníci odporúčajú pravidelne absolvovať preventívne vyšetrenia u lekárov.

Sledujte nás na sociálnych sieťach